Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Galdandi rættarreglur í Føroyum

HEILSUVERK, HEILIVÁGUR, SINNISBREK.


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: a

Almenn heilsulóggáva, miðstýri heilsuverksins, embætislæknar, líkskoðan v.m. / Generelle Sundhedslove, sundhedsvæsenets centralstyrelse, embedslægevæsen, ligsyn m.v.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: b

Heilsustarvsfólk / Sundhedspersonale

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: c

Sjúkrahúsverk v.m. / Sygehusvæsen m.v.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: d

Smittandi sjúkur, fyribyrging og heilsutænastan uttanfyri sjúkrahúsini/ Smitsomme sygdomme, forebyggelse og primær sundhedstjeneste.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: e

Apoteksverkið og heilivágur, heilsuskaðilig evni og geislareinføri / Apotekervæsen og lægemidler, sundhedsfarlige stoffer og strålhygiejne.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: f

Sinnisbrek / Sindssyge.


A. Almenn heilsulóggáva, miðstýri heilsuverksins, embætislæknar, líkskoðan v.m. / Generelle Sundhedslove, sundhedsvæsenets centralstyrelse, embedslægevæsen, ligsyn m.v.

L. nr. 60 af 14.03.1931 om Ligbrænding.
- B. nr. 202 af 01.06.1937 om Regulativ for Udførelse af Ligbrænding.
L. nr. 225 af 31.05.1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald som sat i kraft ved A. nr. 115 af 20.02.1989.
- K. nr. 76 frá 17.07.1989 um fráboðan um føðing og andlát.
L. nr. 316 af 17.05.1995 om sundhedsvæsenet på Færøerne.
A. nr. 633 af 20.07.1995 om ikrafttræden på Færøerne af lov om embedslægeinstitutioner m.v. som ændret ved A. nr. 821 af 22.06.2018.
- B. nr. 740 af 11.09.1995 for Færøerne om Landslægens virksomhed, som ændret ved B. nr. 692 af 13.07.2000 og B. nr. 9 af 07.01.2020.
Ll. nr. 9 frá 05.02.2001 um Trivnaðar- og heilsuráð sum seinast broytt við Ll. nr. 10 frá 10.02.2003 (Eisini broytt við Ll. nr. 143 frá 11.12.2001)
foretage ligsyn, udstede dødsattester og foretage obduktion.
Ll. nr. 62 frá 17.05.2005 um gransking í mannaílegum (ílegulógin) sum broytt við K. nr.  12 frá 31.03.2008.
- K. nr. 124 frá 17.12.2014 um gjøld fyri veitingar og upplýsingar frá Ílegusavninum
A. nr. 1248 frá 19.12.2011 om ikrafttræden for Færøerne af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
- B. nr. 315 af 04.05.1992 om forsikringspligtens gennemførelse efter lov om patientforsikring.
- B. nr. 195 af 11.03.1997 om forretningsorden for Lægemiddelsskadeankenævnet.

- B. nr. 1096 af 12.03.2003 om forretningsorden for patientskadenævnet.

- B. nr. 1097 af 12.12.2003 om dækningsområdet for lov om patientforsikring.

- B. nr. 1099 af 12.12.2003 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tanlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet.

- B. nr. 1206 af 07.12.2009 om vedtægter for Patientforsikringsforeningen.

- B. nr. 1446 af 15.12.2010 om afgrænsingen af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnas virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger.
- B. nr. 1447 af 15.12.2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
- B. nr. 1448 af 15.12.2010 om ikke-autoriserede persongrupper inden for sundhedsvæsenet, der er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed.
- B. nr. 1703 af 22.12.2010 om finansiering af Patientobuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Patientskadeankenævnet, Lægemiddelskadeankenævnet og Det Psykiatriske Ankenævn.
- B. nr. 428 af 09.05.2011 om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger.
A. nr. 961 af 15.07.2013 om ikrafttræden for Færøerne af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Ll. nr. 70 frá 29.05.2017 um Etiskt ráð.

A. nr. 821 af 22.06.2018 om ikrafttræden for Færøerne af sundhedsloven
- B. nr. 575 af 02.05.2019 for Færøerne om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion.

- B. nr. 576 af 02.05.2019 for Færøerne om dødsattester.

- B. nr. 577 af 02.05.2019 for Færøerne om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet.

- B. nr. 578 af 02.05.2019 for Færøerne om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v.

- B. nr. 579 af 02.05.2019 for Færøerne om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

- B. nr. 580 af 02.05.2019 for Færøerne om personlige alarm- og pejlesystemer efter sundhedsloven.

- B. nr. 581 af 02.05.2019 for Færøerne om præparater og undersøgelser m.v. ved Statens Serum Institut.

- B. nr. 582 af 02.05.2019 for Færøerne om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

- B. nr. 583 af 02.05.2019 for Færøerne om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 i sundhedsloven.
- B. nr. 7 af 07.01.2020 for Færøerne om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion.

- B. nr. 9 af 07.01.2020 for Færøerne om krav til sundhedsmæssige forhold på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke ydes sundhedsfaglig behandling.
- B. nr. 10 af 07.01.2020 for Færøerne om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder

 

Óvist er hvørt hesar eru í gildi enn:

- B. nr. 977 af 22.12.1986 om gebyrer for autorisation af visse personalegrupper indenfor sundhedsvæsenet.
- B. nr. 662 af 14.09.1998 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn som ændret ved B. nr. 1060 af 17.12.1998.

- B. nr. 270 af 20.04.2001 for Færøerne om ligsyn mv. ved dødsfald til søs
- B. nr. 271 af 20.04.2001 for Færøerne om lægers adgang til at konstatere dødens indtræden,

 

B. Heilsustarvsfólk / Sundhedspersonale

A. nr. 1472 frá 16.12.2013 om om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed som ændret ved A. nr. 994 af 02.07.2018.

- B. nr. 587 af 10.06.2014 for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

- B. nr. 588 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier.

- B. nr. 589 af 10.06.2014 for Færøerne om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
- B. nr. 590 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS).
- B. nr. 591 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer.

- B. nr. 592 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers indberetning af behandling med heroin og metadon.
- B. nr. 593 af 10.06.2014 for Færøerne om autorisation af læger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

- B. nr. 594 af 10.06.2014 for Færøerne om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

- B. nr. 595 af 10.06.2014 for Færøerne om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug.
- B. nr. 596 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.
- B. nr. 597 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af stofmisbrugere i behandling.
- B. nr. 598 af 10.06.2014 for Færøerne om tilladelse til selvstændigt virke som Kiropraktor.
- B. nr. 599 af 10.06.2014 for for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson.
- B. nr. 600 af 10.06.2014 for Færøerne om speciallæger.
- B. nr. 601 af 10.06.2014 for Færøerne om tilladelse til selvstændigt virke som læge.
- B. nr. 602 af 10.06.2014 for Færøerne om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner.
- B. nr. 603 af 10.06.2014 for Færøerne om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde.
- B. nr. 604 af 10.06.2014 for Færøerne om speciallæger.
- B. nr. 605 af 10.06.2014 for Færøerne om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.
- B. nr. 606 af 10.06.2014 for Færøerne om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde.
- B. nr. 607 af 10.06.2014 for Færøerne om begrænsning i tandlægernes virksomhedsområde.

- B. nr. 608 af 10.06.2014 for Færøerne om anvendelse af visse former for diathermi samt af ultralydapparater.

- B. nr. 609 af 10.06.2014 for Færøerne om kiropraktorvirksomhed.

- B. nr. 610 af 10.06.2014 for Færøerne om virksomhed som klinisk diætist.

- B. nr. 611 af 10.06.2014 for Færøerne om afgivelse af erklæringer m.v.

- B. nr. 612 af 10.06.2014 for Færøerne om optikervirksomhed.

- B. nr. 613 af 10.06.2014 for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

- B. nr. 8 af 07.01.2020 for Færøerne om kosmetisk behandling.

A. nr. 1083 af 08.10.2014 om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. sum broytt við A. nr. 496 frá 22.05.2017 og  A. nr. 563 frá 29.05.2018. . (Samanskrivað í Lb. nr. 807 af 20.06.2018)

- B nr. 790 frá 17.06.2017 for Færøerne om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

- B. nr. 791 frá 17.06.2017 for Færøerne om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser

- B. nr. 793 frá 17.06.2017for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

- B. nr. 1499 af 14.12.2017 for Færøerne om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet.

C. Sjúkrahúsverk v.m. / Sygehusvæsen m.v.

L. nr. 293 af 27.04.1949 om bemyndigelse for Færøernes landsstyre til ekspropriation af grunde til anlæg af sygehuse i Tveraa og Thorshavn.
Ll. nr. 18 frá 09.04.1964 um raksturin av hvíldarheiminum Naina/ om driften af hvilehjemmet Naina.
Lb. nr. 137 af 06.03.1991 af lov for Færøerne om sygehusvæsenet sum seinast broytt við Ll. nr. 72 frá 06.05.2003.
Eisini broytt við Ll. nr. 93 frá 13.06.1995 og Ll. nr. 89 frá 04.06.1996
Ll. nr. 64 frá 17.05.2005 um sjúkrahúsverk sum broytt við Ll. nr. 141 frá 11.10.2011, Ll. nr. 54 frá 14.05.2013, Ll. nr. 68 frá 22.05.2015 og Ll. nr. 46 frá 06.05.2016.
- K. nr. 24 frá 21.03.2002 um flutnings- og ferðaendurgjald til sjúklingar innanoyggja.
- K. nr. 105 frá 23.09.2003 um endurgjald til gagn- og merggevarar sum broytt við K. nr. 60 frá 19.05.2015.
- K. nr. 4 frá 05.03.2004 um sjúkrahúsráð
- K. nr. 83 frá 17.08.2006 um sjúklingaráð.
- K nr. 84 frá 17.08.2006 um visitasjónsnevnd í sjúkrahúsverkinum sum broytt við K. nr. 153 frá 03.12.2009, K. nr. 117 frá 04.12.2012 og K. nr. 141 frá 18.12.2013.
- K.nr. 90 frá 27.09.2006 um gjald fyri ferða- og uppihalds- og kostútreiðslur til sjúklingar, sum verða ávístir til sjúkraviðgerð uttanlands sum broytt við K. nr. 91 frá 30.08.2010 og K. nr. 114 frá 10.09.2013.
- K.  nr. 41 frá 27. apríl 2009 um gjald fyri sjúkrahúsviðgerð, sum broytt við K nr. 76  frá 03.06.2014, K. nr. 15 frá 17.03.2015, K. nr. 104 frá 04.08.2015 og K. nr. 15 frá 03.03.2020.
- K. nr. 9 frá 19.02.2010 um skipan av sjúkraflutningstænastuni.
- K. nr. 157 frá 15.12.2011 um gjald fyri uppihald á Psykiatriska depli.
- K. nr. 116 frá 04.12.2013 um gjald fyri heilsukanningar í sambandi við vinnubrøv v.m.
- K. nr. 21 frá 21.03.2017 um endurvenjing innan sjúkrahúsverkið.
Ll. nr. 53 frá 07.05. 2019 um virksemi á stovnum, veita rúsviðgerð.
- K. nr. 75 frá 29.05.2020 um góðkenning av stovnum, veita rúsviðgerð.

 

D. Smittandi sjúkur, fyribyrging og heilsutænastan uttanfyri sjúkrahúsini/ Smitsomme sygdomme, forebyggelse og primær sundhedstjeneste.

Ll. nr. 28 frá 23.04.1999 um kommunulæknaskipan sum broytt við K. nr. 23 frá 16.03.2007 og K. nr. 45 frá 06.05.2015.
- K. nr. 64 frá 29.09.2004 um støðið, viðlíkahald, rakstur v.m. av viðtaluhølunum hjá kommunulæknunum sum broytt við K. nr. 19 frá 21.03.2017.
- K. nr. 65 frá 29.09.2004 um hvørjar útreiðslur kommunulæknaavloysarar kunnu fáa endurgoldnar.
L. nr. 177 af 23.06.1956 om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.v. som sat i kraft ved A. nr. 228 af 20.06.1959, ændret ved A. nr. 73 af 14.03.1968 L. nr. 505 af 12.06.2009 (Sidstnævnte sat i kraft ved B. nr. 788 af 20.08.2009) og Ll. nr. 78 frá 29.05.2017.
L. nr. 234 af 03.06.1967 om sterilisation og kastraktion som den er sat i kraft ved A. nr. 73 af 14.03.1968.
A. nr. 17 af 16.01.1981 om ikrafttræden på Færøerne af lov om tilbud om gratis vaccinationer mod visse sygdomme som ændret ved A. nr. 845 af 18.12.1987.
A. nr. 643 af 09.12.1982 om ikrafttræden på Færøerne af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp som senest ændret ved A. nr. 398 af 20.04.2010. (Eisini broytt við A. nr. 845 af 18.12.1987 og A. nr. 543 af 30.06.1993)
Ll. nr. 23 frá 06.03.1998 um barna- og ungdómstannrøkt sum broytt við Ll. nr. 39 frá 06.05.2014.
- K. nr. 53 frá 24.04.1998 um kommunala barna- og ungdómstannrøkt sum broytt við K. nr. 10 frá 14.02.2017.
Ll. nr. 56 frá 10.05.2000 um Fólkaheilsuráð sum broytt við Ll. nr. 52 frá 09.05.2005,  Ll. nr. 71 frá 23.05.2005, Ll. nr. 54 frá 16.05.2006 og Ll. Nr. 111 frá 11.12.2007.
- K. nr. 79 frá 10.08.2006 um studning til heilsupolitisk tiltøk í fólkaskúlanum.
Ll. nr. 63 frá 17.05.2005 um fyribyrgjandi heilsuskipanir fyri børn og ung sum broytt við Ll. nr. 9 frá 12.03.2014 og Ll. nr. 52 frá 30.04.2018.
- K. nr. 4  frá 09.01.2019 um fyribyrgjandi heilsuskipanir fyri børn og ung.
Ll. nr. 118 frá 12.12.2007 um ókeypis koppseting móti ávísum smittandi sjúkum.
- K. nr. 126 frá 02.12.2015 um ókeypis koppseting ímóti ávísum sjúkum sum broytt við K. nr. 148 frá 22.11.2018, K. nr. 116 frá 19.07.2019, K. nr. 134 frá 25.10.2019 (Broytt við K. nr. 52 frá 29.04. 2020) og K. nr. 7 frá 31.01.2020.

Ll. nr. 61 frá 10.06.2008 um tiltøk at minka um royking (roykilógin)
- K. nr. 7 frá 06.03.1985 um ávaringartekstir á tubbaksvørum sum seinast broytt við K. nr. 138 frá 02.10.1992.
- K. nr. 50 frá 09.04.1990 um hámark av tjøru í sigarettum sum broytt við K. nr. 97 frá 13.05.1993.
- K. nr. 105 frá 09.12.2008 um krøv til innandura roykirúm og ávaringartekst um heilsuvandar v.m.
A. nr. 655 af 14.06.2011 om ikraftræden for Færøerne af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
- B. nr. 749 af 14.09.1993 for Færøerne om behandling af lig.
- B. nr. 750 af 14.09.1993 for Færøerne angående smitstof, der er farligt for menneskers sundhed.
- B. nr. 515 af 31.05.2012 for Færøerne om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
- B. nr. 589 af 10.06.2014 for Færøerne om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.
- B. nr. 590 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS).

- B. nr. 591 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer.
- B. nr. 596 af 10.06.2014 for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

- B. nr. 179 af 05.03.2020  for Færøerne om ændring af liste A til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme

- B. nr. 180 af 05.03.2020 for Færøerne om ændring af liste B til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme.

- B. nr. 189 af 10.03.2020 for Færøerne om lægers anmeldelse af COVID-19.

 

 

 

E. Apoteksverkið og heilivágur, heilsuskaðilig evni og geislareinføri / Apotekervæsen og lægemidler, sundhedsfarlige stoffer og strålhygiejne.

L. nr. 147 af 15.04.1930 om Brugen af Røntgenstraaler m.v.
- B. nr. 56 af 17.02.1977 om brugen af røntgenanlæg m.v.
- B. nr. 217 af 29.04.1977 om røntgendiagnostikanlæg til medicinsk brug.
- B. nr. 493 af 08.09.1977 om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kV.
- B. nr. 494 af 12.09.1977 om røntgendiagnostikanlæg til veterinært brug.
- B. nr. 58 af 20.02.1978 om røntgenapparater m.v. til undervisningsbrug i skoler, seminarier og kurser.
- B. nr. 59 af 20.02.1978 om røntgenterapianlæg til medicinsk brug med spændinger til og med 50 kV (hudterapi).
- B. nr. 60 af 20.02.1978 om røntgenterapianlæg til medicinsk brug med spændinger over 50 kV til og med 400 kV (dybdeterapi).
A. nr. 49 af 19.02.1934 for Færøerne om Gifte og andre for sundheden farlige stoffer sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 50 af 19.02.1934 for Færøerne om Apoteker Udlevering af gifte og andre for Sundheden farlige stoffer.
- B. nr. 51 af 19.02.1934 for Færøerne om Opbevaring, Salg og Udlevering til teknisk brug af for Sundheden farlige Stoffer.
- A. nr. 21 af 25.01.1936 for Færøerne om Anvendelse af sundhedsfarlige Stoffer til kosmetisk brug m.m. samt af sundhedsfarlige farver til teknisk brug.
L. nr. 94 af 31.03.1953 om brug m.v. af radioaktive stoffer.
- B. nr. 574 af 20.11.1975 om sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer sum sett í gildi við K. nr. 82 frá 30.08.1984.
A. nr. 347 af 21.12.1956 for Færøerne om euforiserende stoffer som senest ændret ved A. nr. 150 af 21.03.1988 og A. nr. 1321 af 02.12.2014, Lb. 1349 af 23.11.2015 af anordning for Færøerne om euforiserende stoffer
- B. nr. 890 af 28.06.2017 for Færøerne om euforiserende stoffer som ændret ved B. nr. 1002 af 29.06.2018.
Ll. nr. 104 frá 05.09.1988 um apoteksverkið og heilivág/ om apotekervæsenet og lægemidler sum broytt við Ll. nr. 54 frá 08.05.1991, Ll. nr. 40 frá 06.05.2014, Ll. nr. 14 frá 16.03.2015 og Ll. nr. 79 frá 07.06.2020.
- K. nr. 84 frá 11.08.1989 um dygd á heilivági.
- K. nr. 69 frá 26. juni 1991 um skrásetingarráð viðvíkjandi farmaseutiskum tilbúningi sum broytt við K. nr. 38 frá 06.05.2015.
- K. nr. 112 frá 01.07.1992 um hydrogenperoxid.
- K. nr. 113 frá 01.07.1992 um áseting av søluprísi á heilivági sum seinast broytt við K. nr. 10 frá 13.02.2020 (Eisini broytt við K. nr. 118 frá 26.05.1993, K. nr. 123 frá 22.12.1994,  K. nr. 112 frá 09.08.1996, K. nr. 17 frá 10.03.1997, K. nr. 70 frá 28.05.2009, K. nr. 81 frá 28.06.2010, K. nr. 41 frá 08.05.2012, K. nr. 137 frá 22.12.2014, K. nr. 40 frá 02.05.2016 og K. nr. 72 frá 07.05.2018)
- K. nr. 85 frá 12.06.2013 um at undantaka náttúruheilivág, vitamin- og mineralsløg og homøopatiskan heilivág frá løgtingslógini um apoteksverkið og heilivág.
- K. nr. 5 frá 27.01.2015 um heilivágsskrá og fyrimyndarreglur á heilivági.
- K. nr. 9 frá 15.02.2016 um setan av apotekarum
Ll. nr. 85 frá 20.12.2004 um forboð móti ávísum dopingevnum sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.

F. Sinnisbrek / Sindssyge.

A. nr. 185 frá 13.03.2009 om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien som ændret ved A. nr. 385 af 11.04.2012.
- K. nr. 132 frá 05.10.2009 um sjúklingaráðgevar.
- K. nr. 133 frá 05.10.2009 um starvsskipan fyri psykiatrisku sjúklingakærunevndina.
- B. nr. 957 af 07.10.2009 for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien.
- B. nr. 958 af 07.10.2009 for Færøerne om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling.
- B. nr. 959 af 07.10.2009 for Færøerne om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser.
- B. nr. 960 af 07.10.2009 for Færøerne om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.
- B. nr. 961 af 07.10.2009 for Færøerne om samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger.
- B. nr. 1051 af 06.11.2009 for Færøerne om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse.