Beskrivelse: Galdandi rættarreglur í Føroyum

STÝRISSKIPANARVIÐURSKIFTI


Beskrivelse: a

Lóggáva, Kongur, Ríkið, Fólkating, Ríkisborgararættur, Ríkismyndugleikar / Lovgivning, Konge, Stat, Folketing, Indfødsret, Rigsmyndigheder.

Beskrivelse: b

Yvirtøkuskipan, landsstýri, løgting, fløgg, løgtingsnevndir, landsstovnar, fíggjarmál, landsgrannskoðan / Overtagelsesordning, landdstyre, lagting, flag, lagtingsudvalg, landsinstitutioner, financielle spørgsmål, landsrevision.


A. Lóggáva, Kongur, Ríkið, Fólkating, Ríkisborgararættur, Ríkismyndugleikar / Lovgivning, Konge, Stat, Folketing, Indfødsret, Rigsmyndigheder.

a. LÓGGÁVA / LOVGIVNING
Reskript af 12.05.1688 om norske lovs ikrafttræden.
L. nr. 10 af 23.01.1903 om en Statstidende.
- B. nr. 82 af 24.03.1904 om optagelse i Statstidende af forskellige kundgørelser vedrørende Færøerne.
- B. nr. 218 af 21.04.1921 om takster for optagelse af retslige og andre offentlige bekendtgørelser i "Dimmalætting, Amtstidende for Færøerne".
- MB. nr. 2 af 09.05.1940 for Færøerne om kundgørelser.
L. nr. 59 af 01.04.1912 for Færøerne om ophævelse af kundgørelse ved kirkestævne m.m. sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020
Ll. nr. 109 frá 17.12.1987 um alment kunngerðablað/ om en offentlig kundgørelsestidende sum broytt við Ll. nr. 47 frá 30.03.1990 og Ll. nr. 131 frá 14.12.2012.
- K. nr. 106 frá 08.09.1988 um alment kunngerðablað sum broytt við K. nr. 118 frá 28.09.2009.
- K. nr. 134 frá 17.12.2012 um at seta í gildi løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um alment kunngerðablað (Talgild kunngering)
- K. nr. 2 frá 07.01.2014 um alment talgilt kunngerðablað sum broytt við K. nr. 88 frá 29.08.2016
L. nr. 735 af 06.12.1989 um kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne som ændret ved L. nr. 157 af 20.02.2013. (Samanskrivað við Lb. nr. 1097 af 10.08.2016 af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne).

- A. nr. 13 af 11.01.2002 om at visse forskrifter inden for økonomi- og erhvervsministerens område ikke indføres i Lovtidende (Kbl. 2004 bls. 483)
- B. nr. 237 af 11.03.2013 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne).

 

b. GRUNDLÓGIN, FÓLKATINGIÐ, UMBOÐSMAÐUR FÓLKATINGSINS, TRÚNFYLGJARALÓGIN / GRUNDLOVEN, FOLKETINGET, FOLKETINGETS OMBUDSMAND, TRONFØLGELOVEN.
L. nr. 169 af 05.06.1953. Danmarks riges grundlov.
L. nr. 170 af 27.03.1953. Tronfølgelov som ændret ved L. nr. 528 af 12.06.2009.
Lb. nr. 10 af 07.01.2020 af lov om folketingsvalg på Færøerne
- B. nr. 506 af 13.06.1994 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne.
- B. nr. 792 af 17.10.1997 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne
- B. nr. 955 af  28.11.2002 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne.
- B. nr. 70 af 21.01.2005 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne.
- B. nr. 946 af 02.09.2011 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne.
- B. nr. 37 af 09.01.2014 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne

- K. nr. 14 frá 01.03.2016 um fólkatingsvalnevnd.

- B. nr. 1058 af 10.10.2019 om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne


A. nr. 704 af 29.06.2012 om ikrafttræden for Færøerne af lov om Folketingets Ombudsmand.


c. RÍKISBORGARARÆTTUR / INDFØDSRET.
L. nr. 175 af 18.05.1937 om indfødsrets meddelelse § 3.
Lb. nr. 70 af 28.01.2020 af lov om indfødsret.
- B. nr. 463 af 24.11.1950 gennemførelse af lov nr. 252 af 27.05.1950 om dansk indfødsret.
- A. nr. 20 af 17.01.1969, hvorefter visse bestemmelser i lov om dansk indfødsret finder anvendelse i forhold til Finland, Norge og Sverige.
- B. nr. 576 af 22.12.1978 om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring.
- B. nr. 184 af 20.03.1991 om brugerbetaling i forbindelse med naturalisation.
- B. nr. 480 af 26.03.2020 for Færøerne om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret
L. nr. 504 af 20.12.1950 om ordning af visse indfødsretlige forhold.
- B. nr. 523 af 23.12.1950 om gennemførelse af kapitel II i lov nr. 504 af 20.12.1950 om ordning af visse indfødsretlige forhold.
L. nr. 205 af 16.05.1950 om ophævelse af dansk-islandsk forbundslov m.m.
- B. nr. 399 af 30.03.1950 om oprettelse af et register over islandske statsborgere, der nyder lige ret med danske statsborgere.

d. RÍKISMYNDUGLEIKAR / RIGSMYNDIGHEDER.
Lb. nr. 178 af 21.05.1937 af lov om statens regnskabsvæsen og revision, som ændret ved L. nr. 486 af 28.11.1942 og A. nr. 342 af 27.07.1970.
L. nr. 571 af 19.12.1985 Forvaltningslov som den er sat i kraft ved A. nr. 1144 af 22.12.1993, der er ændret ved A. nr. 119 af 02.03.1999.
(Samanskrivað við Lb. nr. 839 af 23.07.2004 for Færøerne af forvaltningsloven)
- B. nr. 840 af 23.07.2004 for Færøerne om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven.
A. nr. 755 af 19.06.2017 om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender
- (Hvørjar kunngerðir galda í Føroyum á økinum er ógreitt, § 45 í nevndu anordning, og kunngerðarkravið er ikki uppfylt fyri hesar kunngerðir)

 

 

B. Yvirtøkuskipan, landsstýri, løgting, fløgg, løgtingsnevndir, landsstovnar, fíggjarmál, landsgrannskoðan / Overtagelsesordning, landdstyre, lagting, flag, lagtingsudvalg, landsinstitutioner, financielle spørgsmål, landsrevision.

a. YVIRTØKUSKIPAN / OVERTAGELSESORDNING.
Færø amts kundgørelse nr. 11 af 31.03.1948 af lov om Færøernes Hjemmestyre.
Ll. nr. 130 frá 08.10.2001 um at taka yvir málini og málsøkini á lista A í heimastýrislógini (Yvirtøkulógin)
Ll. nr. 103 frá 26.07.1994 um stýrisskipan Føroya sum broytt við Ll. nr. 75 frá 25.05.2009 (Sett í gildi við Ll. nr. 11 frá 09.02.2012)
- Fráboðan nr. 130 frá 03.10.2019 um býti av málsøkjum landsstýrisins millum landsstýris­mennin­ar sum broytt við fráboðan nr. 130 frá 03.10.2019, fráboðan nr. 135 frá 28.10.2019 og fráboðan nr. 113 frá 01.07.2020.
Lóg nr. 79 frá 12.05.2005 um mál og málsøki føroyskra myndugleika at yvirtaka.
L. nr. 578 af 24.06.2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder.
Lóg nr. 80 frá 14.05.2005 um altjóðarættarligu sáttmálar Føroya landsstýris at gera.
L. nr. 579 af 24.06.2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
- Administrativ samarbejdsaftale af 29. mars 2005 mellem Udenrigsministeriet og lagmandens kontor om visse emner af administrativ og organisatorisk karakter
- CIR nr 126
af 26/09/2005 Fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem den danske regering og Færøernes landsstyre i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 579 af 24. juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt "loven"
Ll. nr. 81 frá 14.05.2005 um rættindi løntakaranna í sambandi við, at landsstýrið yvirtekur mál og málsøki frá ríkismyndugleikunum.
L. nr. 528 af 24.06.2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder.
- B. nr. 56 af 31.01.2006 om anvendelsen af lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder på sagsområdet sikkerhed til søs.
Ll. nr. 41 frá 10.05.2006 um ræði á málum og málsøkjum sum broytt við Ll. nr. 105 frá 12.12.2006, Ll. nr. 62 frá 07.06.2007, Ll. nr. 93 frá 22.10.2007, Ll. nr. 35 frá 19.05.2008, Ll. nr. 53 frá 07.06.2008, Ll. nr. 54 frá 07.06.2008, Ll. nr. 53 frá 11.05.2009,  Ll. nr. 54 frá 11.05.2009, Ll. nr. 7 frá 17.02.2010, Ll. nr. 55 frá 26.05.2011, Ll. nr. 69 frá 29.05.2017 og Ll. nr. 151 frá 12.12.2018.

b. LANDSSTÝRIÐ / LANDSSTYRET.
Ll. nr. 10 frá 08.01.1993 um samsýning og eftirløn landsstýrismanna v.m sum seinast broytt við Ll. nr. 71 frá 19.05.2014. (Eisini broytt við Ll. nr. 90 frá 13.06.1995). Ll. nr. 84 frá 15.05.2001 sum broytti lógina var sett úr gildi við Ll. nr. 170 frá 21.12.2001. Somuleiðis broytt við Ll. nr. 65 frá 18.05.2006 (Rættað við K. nr. 46 frá 28.05.2008) 
- K. nr. 108 frá 15.09.2015 um gildiskomu av løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um samsýning og eftirløn landsstýrismanna v.m. (Endurskoðan av samsýning og eftirløn landsstýrismanna) o.a.
Ll. nr. 132 frá 10.06.1993 um fyrisitingarlóg/ om forvaltning.
- K. nr. 199 frá 15.12.1993 um gjald fyri avrit og fotoavrit eftir fyrisitingarlógini.
Ll. nr. 133 frá 10.06.1993 um innlit í fyrisitingina/ om offentlighed i forvaltningen, sum broytt við Ll. nr. 76 frá 08.05.2001.
- K. nr. 198 frá 15.12.1993 um gjald fyri avrit og fotoavrit eftir lógini um innlit í fyrisitingina.
Ll. nr. 90 frá 04.06.1996 um ábyrgd landsstýrisins sum broytt við Ll. nr. 131 frá 03.12.1996.
Ll. nr. 77 frá 06.05.2003 um nevnd at geva løgmanni tilmæli um samsýningar og eftirløn landsstýrismanna v.m.
Ll. nr. 11 frá 19.02.2019 um varskógvaraskipan fyri alment sett starvsfólk

c. LØGTINGIÐ / LAGTINGET.
Ll. nr. 49 frá 20.07.1978 um val til Føroya Løgting/ om valg til Færøernes lagting, sum seinast broytt við Ll. nr. 47 frá 11.05.2009. (Eisini broytt við Ll. nr. 68 frá 13.05.1992, Ll. nr. 103 frá 26.07.1994, Ll. nr. 41 frá 14.03.1995,  Ll. nr. 139 frá 20.12.1996,  Ll. nr. 24 frá 06.03.1998, Ll. nr. 27 frá 21.03.2002 og Ll. nr. 97 frá 01.11.2007.)
- K. nr. 137 frá 23.09.1992 um upptøku á vallista av persónum, hava valrætt, hóast teir ikki hava tilhald í Føroyum, sum broytt við K. nr. 33 frá 24.03.1998 og K. nr. 7 frá 29.01.2018.
- K. nr. 64 frá 21.05.1997 um broyting í valstøðum.
- K. nr. 142 frá 23.09.1997 um broyting í valstøðum.
- K. nr. 140 frá 02.11.2001 um broyting í valstøðum
- K. nr. 8 frá 03.02.2005 um broyting í valstøðum
- K. nr. 89 frá 25.09.2007 um broyting í valstøðum.
- K. nr. 1 frá 08.01.2008 um broyting í valstøðum.
- K. nr. 5 frá 07.03.2008 um broyting í valstøðum.
- K. nr. 114 frá 05.09.2011 um broyting í valstøðum.
- K. nr. 69 frá 28.05.2013 um broyting í valstøðum.

- K. nr. 72 frá 14.05.2019 um broyting í valstøðum
Ll. nr. 45 frá 04.06.1981 um upptøku av munnligu umrøðunum á Føroya Løgtingi/ om optagelse af mundtlige drøftelser i Færøernes lagting.
Tingskipan Føroya Løgtings frá 01.06.1995 við seinni broytingum
Ll. nr. 12 frá 18.02.1999 um samsýning og eftirløn løgtingsmanna.(Dansk)
Ll. nr. 60 frá 10.05.2000 um Løgtingsins umboðsmann sum broytt við Ll. nr. 156 frá 20.12.2013 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
Ll. nr. 113 frá 20.11.2000 um samsýning og eftirløn til Løgtingsins umboðsmann
Ll. nr. 31 frá 06.03.2003 um fíggjarligan stuðul til politiskt virksemi og politiska upplýsing

d. NEVNDIR SETTAR VIÐ LØGTINGSLÓG/ UDVALG NEDSAT VED LAGTINGSLOV.
Ll. nr. 41 frá 01.06.1961 um nevnd til kannan av øktum virkismøguleikum / om nedsættelse af et udvalg til undersøgelse af mulighederne for øget beskæftigelse.
Ll. nr. 79 frá 08.05.2003 um stjórnarskipanarnevnd sum broytt við Ll. nr. 72 frá 23.05.2005.

e. FLØGG/ FLAG.
B. nr. 103 af 10.04.1915 om forbud mod at benytte fremmede nationalflag.
B. nr. 373 af 27.08.1948 om godkendelse af et særligt færøsk flag, sum broytt við B. nr. 198 af 09.06.1959.
B. nr. 262 af 30.10.1957 om flagning med de øvrige nordiske landes flag.
Ll. nr. 42 frá 17.07.1959 um flaggið sum broytt við Ll. nr. 109 frá 29.12.1998.
- K. nr. 52 frá 23.04.2003 um flagging frá landsins bygningum.
L. nr. 222 af 06.06.1985. Grønlands flag.

f. LANDSSTOVNAR / LANDSINSTITUTIONER.
L. nr. 75 af 29.08.1904 om reders forpligtelse til at meddele statistiske oplysninger sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
Ll. nr. 33 frá 07.05.1991 um Hagstovu Føroya/ Færøernes Statistik.
L. nr. 95 af 25.03.1933 for Færøerne om statistik.
- B. nr. 6 af 09.01.1936 for Færøerne om statistik, som ændret ved B. nr. 160 af 20.06.1936.
Ll. nr. 1 frá 03.01.1950 um statistikk/ om statistik.
- K. nr. 39 frá 24.03.1950 um fiskivinnustatistikk fyri Føroyar.
K. nr. 63 frá 02.08.1979: Reglugerð fyri føroysku viðskiftastovuna í Keypmannahavn.
- K. nr. 84 frá 22. oktober 2002 um stuðul til økiferðavinnufeløg.
Ll. nr. 16 frá 08.03.2005 um skráseting av útflutningi av vørum.
- K. nr. 114 frá 05.10.2005 um latan av upplýsingum í sambandi við skráseting av vørum.
Ll. nr. 56 frá 26.05.2011 um Ferðaráð Føroya.
Ll. nr. 64 frá 26.05.2011 um manntal í 2011.
- K. nr. 147 frá 08.11.2011 um manntal í 2011.
Ll. nr. 62 frá 15.05.2014 um P/f Visit Faroe Islands sum broytt við Ll. nr. 168 frá 20.12.2017.
- K. nr. 94 frá 04.07.2018 um stuðul til ferðavinnumenning.

g. FÍGGJARSPURNINGAR / FINANCIELLE SPØRGSMÅL.
Ll. nr. 13 frá 13.04.1955 um avtøku av fátækragrunni løgtingsins/ om ophævelse af lagtingets fattigkasse.
Ll. nr. 15 frá 10.02.1984 um endurfígging av lánum til landskassan og landsstovnar/ om refinanciering af lån til landskassen og landsinstitutioner, sum seinast broytt við Ll. nr. 66 frá 13.06.1995.
Eisini broytt við Ll. nr. 22 frá 22.04.1988.
Ll. nr. 116 frá 20.12.1991 um lántøku til landskassan og umlegging av landskassalánum/ om optagelse af lån til landskassen og konvertering af landskassens lån.
Ll. nr. 33 frá 27.03.1992 um avtøku av landskassagrunnum/ om ophævelse af landskassefonde sum seinast broytt við Ll. nr. 81 frá 08.05.2001 (Eisini broytt við Ll. nr. 94 frá 06.06.1997).
- K. nr. 140 frá 07.10.1992 um grunn ferðavinnunar.
- K. nr. 14 frá 18.02.1997 um grunnin til ídnaðarfremjandi endamál.
Ll. nr. 93 frá 11.05.1993 um gjøld o.l. fyri innkrevjing av falnari skuld til landskassan sum seinast broytt við Ll. nr. 90 frá 15.11.1999 (Eisini broytt við Ll. nr. 76 frá 20.05.1996).
- K. nr. 98 frá 03.11.2010 um gjøld fyri innkrevjing av falnari skuld til landskassan.
Ll. nr. 33 frá 23.03.1994 um landsins almenna roknskapar hald v.m./ om landets regnskabsvæsen m.v. sum broytt við Ll. nr. 33 frá 30.04.2015.
- K. nr. 22 frá 14.03.2007 um roknskaparverk landsins o.t. sum broytt við K. nr. 110 frá 14.07.2017.
- K. nr. 95 frá 28.06.2013 um at lata inn roknskaparupplýsingar um alment virksemi til búskaparliga ráðlegging, stýring og eftirlit.
Ll. nr. 94 frá 06.06.1997 um avtøku av landskassagrunnum.
Ll. nr. 42 frá 04.05.2009 um landsins játtanarskipan sum bráfangisbroytt við Ll. nr. 23 frá 18.03.2020.
- K. nr. 83 frá 07.06.2011 um løgujáttan.
- K. nr. 84 frá 07.06.2011 um rakstrarjáttan.
- K. nr. 125 frá 19.09.2011 um lógarbundna játtan og stuðulsjáttan.
- K. nr. 126 frá 19.09.2011 um uppseting og innihald í fíggjarlógaruppskotinum v.m.
Ll. nr. 50 frá 11.05.2009 um Búskaparráð sum broytt við Ll. Nr. 139 frá 20.12.2012.
Ll. nr. 82 frá 07.06.2011 um Búskapargrunn Føroya sum broytt við Ll. nr. 170 frá 23.12.2011, Ll. nr. 131 frá 20.12.2016 og Ll. nr. 46 frá 30. apríl 2018.

Ll. nr. 56 frá 10.05.2017 um talgildar rokningar.
- K. nr. 130 frá 21. august 2017 um talgildar rokningar.

 

h. LANDSGRANSKOÐAN / LANDSREVISION.
Ll. nr. 25 frá 21.04.1999 um grannskoðan av landsroknskapinum v.m. sum broytt við Ll. nr. 33 frá 30.04.2015.