Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Galdandi rættarreglur í Føroyum

AVTALUR, PARTAFELØG, ENDURGJALD, SKULD, BORGANAR- OG PENINGASTOVNAR


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: a

Avtalur, endurgjald, skuld / Aftaler, erstatning, gæld.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: b

Partafeløg, borganar- og peningastovnar /Aktieselskaber, kredit- og pengeinstitutter.


A. Avtalur, endurgjald, skuld / Aftaler, erstatning, gæld

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: a

AVTALUR / AFTALER.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: b

KEYP / KØB.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: c

ENDURGJALD / ERSTATNING.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: d

SKULD / GÆLD.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: e

VEKSLAR OG KEKKAR / VEKSLER OG CHECKS.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: f

BURTUROLDAN OG ÓGILDING / FORÆLDELSE OG MORTIFIKATION.


a. AVTALUR / AFTALER.

N.L. af 15.04.1687 som den er sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 5-1-1, 5-1-2, 5-1-7 om contracter og forpligtelser.
L. nr. 242 af 08.05.1917 om aftaler og retshandler på formuerettens område, som den er ændret ved L. nr. 250 af 12.06.1975 og A. nr. 398 af 20.04.2010.
L. nr. 188 af 09.05.1984 om gennemførelse af konvention om hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser, som den er sat i kraft ved A. nr. 361 af 30.05.1986.

b. KEYP / KØB.

L. nr. 102 af 06.04.1906 om køb, som den senest er ændret ved L. nr. 147 af 04.04.1979 og Ll. nr. 40 frá 06.05.2015.
L. nr. 122 af 15.04.1964 om hvilket lands retsregler der skal anvendes på løsørekøb af international karakter, som den er ændret ved L. nr. 188 af 09.05.1984.
L. nr. 243 af 08.05.1917 om kommission, handelsagentur og handelsrejsende.
L. nr. 139 af 29.03.1978 om visse forbrugeraftaler, som den er sat i kraft ved A. nr. 483 af 28.11.1979.
- B. nr. 655 af 19.12.1978 vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler som den er sat i kraft ved B. nr. 569 af 11.12.1980.
L. nr. 275 af 09.06.1982 om køb på kredit, som den er sat i kraft ved A. nr. 735 af 23.10.1986 og ændret ved A. nr. 107 af 27.02.1996 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 112 af 21.03.1983 om undtagelser og fravigelser fra lov om køb på kredit
- B. nr. 842 af 23.07.2004 for Færøerne om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling og i lov om køb på kredit.
Ll. nr. 137 frá 06.10.2011 um brúkaravernd í sambandi við at keypa og selja fastogn o.a.
- K. nr. 80 frá 06.06.2014 um húsaskoðanarskipan.
- K. nr. 90 frá 27.08.2014 um tryggingarfulnað fyri ognarskiftistryggingar.

c. ENDURGJALD / ERSTATNING.

N.L. af 15.04.1687 som den er sat i kraft ved. kgl. reskript af 12.05.1688 3-21-2 (husbondansvar).
L. nr. 371 af 07.06.1989 om produktansvar sat i kraft ved A. nr. 62 af 12.02.1993. (Samanskrivað við Lb. nr. 841 af 23.07.2004 for Færøerne af lov om produktansvar)
A. nr. 582 af 23.06.2008 om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar.

d. SKULD / GÆLD.

N.L. af 15.04.1687, som den er sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 1-21-15 om borgen og forløfter.
L. nr. 146 af 13.04.1938 om gældsbreve, som senest ændret ved L. nr. 187 af 09.05.1984 A. nr. 398 af 20.04.2010.
- B. nr. 223 af 24.06.1938 om notering af massegældsbreve, som den er ændret ved B. nr. 360 af 15.08.1942.
L. nr. 638 af 21.12.1977 om renter ved forsinket betaling m.v., som den er sat i kraft ved A. nr. 588 af 04.11.1982 og ændret ved A. nr. 107 af 27.02.1996.
- - B. nr. 842 af 23.07.2004 for Færøerne om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling og i lov om køb på kredit.
L. nr. 29 af 16.02.1932 om skyldners ret til at frigøre sig ved deponering.
- B. nr. 288 af 12.11.1932 om forvaring af ydelser der er deponeret i henhold til lov nr. 29 af 16.02.1932.
- MB. nr. 21. af 12.08.1940 ( om Gjaldstovan som deponeringssted).

e. VEKSLAR OG KEKKAR / VEKSLER OG CHECKS.

L. nr. 68 af 23.03.1932: Veksellov, som ændret ved L. nr. 411 af 30.11.1965 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 69 af 23.03.1932: Checklov, som senest ændret ved L. nr. 410 af 30.11.1965 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- A. nr. 224 af 31.08.1932 om checks på andelskasser og vekselervirksomheder.

f. BURTUROLDAN OG ÓGILDING / FORÆLDELSE OG MORTIFIKATION.

N.L. af 15.04.1687, som den er sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 5-13-2 om gield (forældelse).
L. nr. 274 af 22.12.1908 om forældelse af visse fordringer.
L. nr. 145 af 13.04.1938 om mortifikation af værdipapirer, som ændret ved L. nr. 620 af 14.12.1977 og L. nr. 1082 af 20.12.1995 (sat i kraft ved B. nr. 454 af 16.06.1999) og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 222 af 24.06.1938 angaaende indberetninger til Justitsministeriets kartotek over mortificerede og forældede massegældsbreve og aktier.
- B. nr. 243 af 02.07.1938 angående meddelelser om indkaldelse til mortifikation af massegældsbreve og aktier.


B. Partafeløg, borganar- og peningastovnar /Aktieselskaber, kredit- og pengeinstitutter.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: a

FÍGGJARSTÝRING / FINANSSTYRING.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: b

PENINGASTOVNAR V.M. / PENGEINSTITUTTER M.V.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: c

ALMENNIR FÍGGJARSTOVNAR / OFFENTLIGE FINANCIERINGSINSTITUTTER.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: d

PARTAFELØG OG VINNUREKANDI GRUNNAR V.M. / AKTIESELSKABER OG ERHVERVSDRIVENDE FONDE M.V.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: e

ONNUR LÓGGÁVA/ ØVRIG LOVGIVNING.


a. FÍGGJARSTÝRING / FINANSSTYRING.

L. nr. 116 af 07.04.1936 om Danmarks Nationalbank, som den senest er ændret ved L. nr. 88 af 15.03.1939 og A. nr. 451 af 23.05.2012.
- B. nr. 344 af 22.12.1937 om indløseligheden af nationalbankens sedler.
L. nr. 248 af 12.04.1949 om pengesedler m.v. på Færøerne.
- B. nr. 214 af 24.05.1950 vedrørende ombytning af danske og færøske sedler i henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler m.v. på Færøerne.
- B. nr. 146 af 04.05.1954 om indkaldelse af færøske pengesedler.
L. nr. 136 af 02.05.1934 om ændringer i vilkårene for statens udlån.
L. nr. 254 af 27.11.1936 om guldklausuler.

b. PENINGASTOVNAR V.M. / PENGEINSTITUTTER M.V.

L. af 23.02.1866 om oplagshuse.
L. nr. 108 af 07.04.1936 om købstadshypotekforeninger.
L. nr. 109 af 07.04.1936 om kreditforeninger.
L. nr. 1003 af 10.10.2008 om finansiel stabilitet som ændret ved L. nr. 68 af 03.02.2009, L. nr. 338 af 01.05.2009, L. nr. 516 af 12.06.2009 (Sat i kraft ved B. nr. 186 af 24.02.2010 og ændret ved L. nr. 1273 af 16.12.2009), L. nr. 1273 af 16.12.2009, L. nr. 721 af 25.06.2010, L. nr. 1556 af 21.12.2010, L. nr. 619 af 14.06.2011 (Sat i kraft ved B. nr. 872 af 28.07.2011) og L. nr. 273 af 27.03.2012 (Sat i kraft ved B. nr. 338 af 16.04.2012).
- B. nr. 231 af 26.03.2009 om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet som ændret ved B. nr. 792 af 17.08.2009.
L. nr. 67 af 03.02.2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter som ændret ved L. nr. 338 af 01.05.2009 (Broytt við L. nr. 1556 af 21.12.2010) og L. nr. 1273 af 16.12.2009.
- B. nr. 228 af 26.03.2009 om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti som ændret ved B. nr. 769 af 27.07.2009.
Lb. nr. 1032 af 08.10.2019 om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed.

- B. nr. 467 af 02.07.1987 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i sparekasser
- B. nr. 995 af 14.12.1993 om den færøske registreringsmyndigheds takster for sparekasser og andelskasser.
- B. nr. 868 af 25.11.1997 om spekulationsforretninger
- B. nr. FN104 af 23.10.2001 for Færøerne om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter og sparekassevirksomheder som ændret ved B. nr. 442 af 18.05.2006.
- B. nr. 960 af 02.11.2001 om opkrævning af bidrag fra instutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter
- B. nr. 860 af 20.10.2002 for Færøerne om pengeinstitutters indberetning af månedsbalancer
- B. nr. 783 af 07.07.2004 for Færøerne om fravigelse af bopælskrav i bank- og sparekasseloven.
- B. nr. 164 af 13.03.2006 for Færøerne om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber.
- B. nr. 181 af 14.03.2006 for Færøerne om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser.
- B. nr. 184 af 14.03.2006 for Færøerne om digital kommunikation.
- K. nr. 185 af 14.03.2006 for Færøerne om hvilke instrumenter og kontrakter udover dem, der er nævnt i bilag 5 til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med.
- B. nr. 187 af 14.03.2006 for Færøerne om koncerninterne transaktioner.
- B. nr. 188 af 14.03.2006 for Færøerne om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet.
- B. nr. 189 af 14.03.2006 for Færøerne om udstedere af elektroniske penge.
- B. nr. 191 af 14.03.2006 for Færøerne om filialer af kreditinstitutter der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union , som fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Færøerne i medfør af § 30 stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed..
- B. nr. 202 af 16.03.2006 for Færøerne om systemrevisonens gennemførelse i fælles datacentraler.
- B. nr. 478 af 30.05.2006 for Færøerne om ændring af bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber.
- B. nr. 918 af 17.09.2008 for Færøerne om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.
- B. nr. 919 af 17.09.2008 for Færøerne om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel på Færøerne.
- B. nr. 920 af 17.09.2008 for Færøerne om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding.
- B. nr. 1120 af 24.11.2008 for Færøerne om internationale regnskabsstandarder.
- B. nr. 1121 af 24.11.2008 for Færøerne om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed,

som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning (Færøsk IFRSbekendtgørelse for finansielle virksomheder)
- B. nr. 13 af 13.01.2009 om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig.
- B. nr. 167 af 18.02.2010 for Færøerne om filialer af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Færøerne i medfør af § 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning.
- B. nr. 179 af 23.02.2010 for Færøerne om en klageansvarlig i finansielle virksomheder.
- B. nr 498 af 03.05.2010 for Færøerne om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder
- B. nr. 499 af 05.05.2010 for Færøerne om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd.
- B. nr. 1219 af 27.10.2010 for Færøerne om afviklingsberedskab.
- B. nr. 1432 af 14.12.2010 for Færøerne om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.
- B. nr. 1652 af 15.12.2010 for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler..
- B. nr.958 af 14.09.2011 for Færøerne om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner

- B. nr. 257 af 21.03.2012 for Færøerne om opgørelse af basiskapital
- B. nr.  258 af 21.03.2012 for Færøerne om store engagementer.
- B. nr. 335 af 12.04.2012 for Færøerne om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder.

- B. nr. 395 af 01.05.2012 for Færøerne om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.
- B. nr. 427 af 14.05.2012 for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring.
- B. nr. 156 af 19.02.2014 for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter.
- B. nr. 156 af 19.02.2014 for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter.
- B. nr. 900 af 13.07.2015 for Færøerne om opgørelse af risikoeksponeringer,

kapitalgrundlag og solvensbehov.

- B. nr. 901 af 13.07.2015 for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om

aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder.
- B. nr. 902 af 13.07.2015 for Færøerne om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

- B. nr. 903 af 13.07.2015 for Færøerne om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevarings­plan for visse finansielle virksomheder.

- B. nr. 904 af 13.07.2015 Færøerne om overgangsregler ifølge EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov nr. 648 af 18. maj 2015

- B. nr. 905 af 13.07.2015 for Færøerne om opgørelse af kvalificerede andele.

- B. nr. 906 af 13.07.2015 for Færøerne om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

- B. nr. 907 af 13.07.2015 for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

- B. nr.1235 af 05.22.2015 for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.
- B. nr. 1239 af 05.11.2015 for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder.

- B. nr. 1347 af 09.12.2019 for Færøerne om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
A. nr. 985 af 11.08.2010 om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.
- B. nr. 868 af 25.11.1997 om spekulationsforeninger
- B. nr. 1051 af 17.12.1997 om investeringsforeningers placering af formuen i realkreditobligationer, statsobligationer m.m.
- B. nr. 818 af 23.12.1998 om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter
- B. nr. 164 af 13.03.2006 for Færøerne om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber.
- B. nr. 165 af 13.03.2006 for Færøerne om investeringsforeningers, specialforeningers og fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.
- B. nr. 166 af 13.03.2006 for Færøerne om andre kollektive investeringsordninger.
- B. nr. 167 af 13.03.2006 for Færøerne om erhvervsudviklingsforeningers informationspligt.
- B. nr. 168 af 13.03.2006 for Færøerne om investeringsforeningers fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark og på Færøerne samt om garantier for pantebreve.
- B. nr. 169 af 13.03.2006 for Færøerne om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring på Færøerne.
- B.nr. 182 af 14.03.2006 for Færøerne om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeriingsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger.
- B. nr. 183 af 14.03.2006 for Færøerne om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang (Delegationsbekendtgørelsen)
- B. nr. 184 af 14.03.2006 for Færøerne om digital kommunikation.
- B. nr. 186 af 14.03.2006 for Færøerne om god skik for investeringsforeninger og specialforeninger samt udenlandske invetsreingsinstitutter.
- B. nr. 201 af 16.03.2006 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeningers prospekter
- B. nr. 1382 af 11.12.2007 for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelses­bekendt­gørelsen)
- B. nr. 917 af 17.09.2008 for Færøerne om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.
- B. nr. 1091 af 21.09.2010 for Færøerne om hedgeforeningers opgørelse af risici.
- B. nr. 1092 af 21.09.2010 for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter.
- B. nr.958 af 14.09.2011 for Færøerne om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner.

- B. nr.273 af 24.03.2017 om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer (løggildur grannskoðari) som underskrivende revisor på Færøerne for færøske kreditinstitutter

- B. nr. 1721 af 15.12.2017 for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

- B. nr. 467 af 29.04.2019 om ikrafttræden for Færøerne af § 12 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.)


A. nr. 986 af 11.08.2010 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. som ændret ved A. nr. 993 af 14.10.2011 og A. nr. 756 af 19.06.2017
- B. nr. 723 af 28.08.2002 for Færøerne om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende m.v.
- B. nr. 725 af 28.08.2002 for Færøerne om adgang til medlemsskab af en fondsbørs for andre end værdipapirhandlere og Danmarks Nationalbank
- B. nr. 726 af 28.08.2002 for Færøerne om Klagenævnet for Værdipapircentraler
- B. nr. 730 af 28.08.2002 for Færøerne om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs.
- B. nr. 733 af 28.08.2002 for Færøerne om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v.
- B. nr. 321 af 06.05.1992 vedrørende Værdipapircentralens klageafdeling )Kbl. 2002 bls. 867)
- B. nr. 780 af 07.07.2004 for Færøerne om arbejdstageres valg af medlemmer til bestyrelsen i Værdipapircentralen.
- B. nr.176 af 14.03.2006 for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser.
- B. nr. 177 af 14.03.2006 for Færøerne om værdipapirhandlere, der driver et alternativ handelssystem.
- B. nr. 179 af 14.03.2006 for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer og kursmanipulation og accepteret markedspraksis (bekendtgørelse om markedsmisbrug)
- B. nr. 180 af 14.03.2006 for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 af visse værdipapirer
- B. nr. 184 af 14.03.2006 for Færøerne om digital kommunikation.
- B. nr. 187 af 14.03.2006 for Færøerne om koncerninterne transaktioner.
- B. nr. 199 af 16.03.2006 for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral.
- B. nr. 200 af 16.03.2006 for Færøerne om, med hvilke clearingscentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i henhold til værdipapirhandelslovens § 57, stk.1, og § 57 b, stk. 1 og 2.
- B. nr. 204 af 16.03.2006 for Færøerne om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser.
- B. nr. 205 af 16.03.2006 for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro.
- B. nr. 500 af 05.05.2010 for Færøerne om forretningsorden for Fondsrådet.
- B. nr. 1433 af 14.12.2010 for Færøerne om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

A. nr. 22 af 11.01.2001 om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber som ændret ved A. nr. 756 af 19.06.2017.

Lb. nr. 1373 af 07.12.2012 af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer som ændret ved A. nr. 64 af 29.01.2013, A. nr. 1584 af  19.12.2017, A. nr. 1585 af  19.12.2017, A. nr. 1586 af  19.12.2017 og A. nr. 1587 af 19.12.2017.

- B. nr. 105 af 18.02.2003 for Færøerne om samarbejdet mellem Finanstilsynet og en garantifond for indskydere og investorer.
- B. nr. 183 af 14.03.2006 for Færøerne om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang (Delegationsbekendtgørelsen)
- B. nr. 955 af 12.09.2011 for Færøerne om Garantifonden for indskydere og investorer.
L. nr. 648 af 18.05.2015 for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft ved B. nr. 690 af 19.05.2015.

A. nr 1589 af 19.12.2017 for Færøerne af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

- Bekendtgørelse nr. 1728 af 19.12.2017 for Færøerne om Afviklingsformuen.

L.  nr. 325 af 30.03.2019 for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.
- B. nr. 333 af 30.03.2019 om ikrafttræden af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

A. nr. 813 af 12.08.2019 om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
- B. nr. 49 af 24.01.2011 for Færøerne om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen)
- B. nr. 589 af 29.05.2018 om genopretningsplaner for pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber I på Færøerne.

 ----

Lov bekendtgørelse nr. 924 af 23. oktober 1996 om realkredit sum seinast broytt við lov nr. 314 af 14.05.1997 geldur ikki í Føroyum, men ein broytingarlóg, § 3 í lov nr. 475 af 10.06.1997 om ændring af realkreditloven, er galdandi í Føroyum sbr. § 10 stk. 3 í somu lóg, og er kunngjørd í kunngerðablaðnum 2002 B bls. 1029 hin 20.12.2002

c. ALMENNIR FÍGGJARSTOVNAR / OFFENTLIGE FINANCIERINGSINSTITUTTER.

Ll. nr. 75 frá 05.11.1998 um Føroya Realkreditstovn (Realin) sum broytt við Ll. nr. 53 frá 16.05.2006, Ll. nr. 122 frá 22.12.2010 og Ll. nr. 123 frá 07.12.2012.
Ll. nr. 76 frá 05.11.1998 um umsiting av gjaldførislánum.
L. nr. 172 af 24.05.1955 om statsgaranti for lån fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark til færøske kommuner.
Ll.nr. 13 frá 16.02.2001 um landskassaveðhald fyri lánum frá "Kreditforeningen af Kommuner i Danmark" til føroyskar kommunur
L. nr. 143 af 17.05.1961 om skibsfinansieringsinstituttet.
L. nr. 28 af 29.01.1964 om en investeringsfond for Færøerne, som senest ændret ved L. nr. 566 af 16.11.1977 og L. nr. 350 af 18.04.2007 og L. nr. 512 af 27.05.2013.
- K. nr. 119 frá 23.10.1996 um virksemið hjá Íleggingargrunninum fyri Føroyar.
Ll.nr. 50 frá 23.12.1971 um íløgugrunnar/ investeringsfond sum seinast broytt við Ll. nr. 180 frá 18.12.1992.
- K. nr. 7. frá 16.02.1973 um íløgugrunnar.
L. nr. 54 af 17.02.1978 om Kongeriget Danmarks Fiskeribank.
K. nr. 94 frá 06.09.1986: Reglugerð fyri lánsgrunni til bókaútgávu.
L. nr. 462 af 12.06.1996 om Finansieringsfonden af 1992.
Ll. nr. 81 frá 08.05.2001 um Vinnuframagrunn.
Ll. nr. 62 frá 31.05.2010 um Húsalánsgrunn sum broytt við Ll. nr. 140 frá 06.10.2011, Ll. nr. 125 frá 07.12.2012 og Ll. nr. 81 frá 29. mai 2017.
- K. nr. 86 frá 10.08.2010 um orkulán frá Húsalánsgrunninum
- K. nr. 2 frá 10.01.2012 um virksemi hjá Húsalánsgrunninum at útvega bústaðir.
- K. nr. 3 frá 19.01.2012 um veðskuldarlán frá Húsalánsgrunninum til íbúðafeløg og íbúðastovnar.
Ll. nr. 116 frá 24.11.2016 um Landsbanka Føroya og Føroya váðaráð
- K. nr. 97 frá 22.06.2017 um at seta í gildi kapittul 2 í løgtingslóg um Landsbanka Føroya og Føroya váðaráð

 

d. PARTAFELØG OG VINNUREKANDI GRUNNAR V.M. / AKTIESELSKABER OG ERHVERVSDRIVENDE FONDE M.V.

Ll. nr. 47 frá 02.05.1986 um umskipan av persónliga riknum vinnuvirki til partafelag.
A. nr. 1113 af 20.09.2007 om ikrafttræden for Færøerne af lov om erhvervsdrivende fonde sum broytt við Ll. nr. 18 frá 08.05.2008,  Ll. nr. 52 frá 11.05.2009,  Ll. nr. 75 frá 25.05.2009, Ll. nr. 69 frá 27.05.2011 og Ll. nr. 45 frá 26.04.2019..
- B. nr. 992 af 14.12.1993 for Færøerne om anmeldelser m.v. til den færøske registreringsmyndigheds register for erhvervsdrivende fonde.
- B. nr. 993 af 14.12.1993 for Færøerne om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde.
- B. nr. 994 af 14.12.1993 for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion).
- B. nr. 997 af 14.12.1993 om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens gebyrer for oplysninger og dokumenter.
- K. nr. 204 frá 28.12.1993 um gjøld fyri vinnurekandi grunnar.
- K. nr. 34 frá 24.03.1998 um gjøld fyri útflýgging av upplýsingum og skjølum frá Skráseting Føroya.
- B. nr. 1379 af 11.12.2007 for Færøerne om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde.
- B. nr. 1382 af 11.12.2007 for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelses­bekendt­gørelsen)
- B. nr. 1386 af 11.12.2007 for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

- K. nr. 144 frá 23.10. 2018 um fráboðan, skráseting og almannakunngering o.a. hjá Skráseting Føroya.

- A. nr. 1114 af 20.09.2007 om ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder sum broytt við Ll. nr. 18 frá 08.05.2008,  Ll. nr. 52 frá 11.05.2009, Ll. nr. 69 frá 27.05.2011, Ll. nr. 25 frá 16.03.2012, Ll. nr. 43 frá 6. mai 2016 og Ll. nr. 45 frá 26.04.2019.

- B. nr. 1382 af 11.12.2007 for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelses­bekendt­gørelsen)
K. nr. 144 frá 23.10. 2018 um fráboðan, skráseting og almannakunngering o.a. hjá Skráseting Føroya.

A. nr. 1355 af 09.12.2007 om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven sum broytt við Ll. nr. 18 frá 08.05.2008,  Ll. nr. 72 frá 25.05.2009, Ll. nr. 69 frá 27.05.2011, Ll. nr. 136 frá 11.12.2013, Ll. nr. 50 frá 12.05.2015 og Ll. nr. 45 frá 06.05.2016.
- B. nr. 1053 af 17.12.1993 for Færøerne om opstilling af årsregnskab og koncernregnskab og om udarbejdelse af koncernregnskab.
- B. nr. 1054 af 17.12.1993 om indsendelse m.v. af årsregnskaber m.v. til den færøske registreringsmyndighed.
- B. nr. 1378 af 11.12.2007 for Færøerne om undtagelser fra kongelig anordning om ikraftrræden for Færøerne af årsregnskabsloven.
- B nr. 1381 af 11.12.2007 for Færøerne om anvendelse af internationale regnskabskabsstandarder for virksomheder omfattet af kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen)
- B. nr. 1384 af 11.12.2007 for Færøerne om udarbejdelse af delårsrapporetr for børsnoterede virksomheder omfattet af kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen)
- B. nr. 1385 af 11.12.2007 for Færøerne om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Indsendelsesbekendtgørelsen) som ændret ved K. nr. 32 frá 22.04.2014, K. nr. 43 frá 07.04.2017 og K. nr. 135 frá 27.09.2017.

Ll. nr. 73 frá 31.05.2011 um parta- og smápartafeløg (Vinnufelagslógin) sum broytt við Ll. nr. 56 frá 06.05.2016 og Ll. nr. 44 frá 26.04.2019 og Ll. nr. 45 frá 26.04.2019.

- B. nr. 158 af 22.02.1988 om selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve som sat i kraft ved A. nr. 250 af 03.05.1993.
- B. nr. 32 af 12.01.1989 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v.(Selskabsrepræsentation) som sat i kraft ved A. nr. 249 af 03.05.1993.
Er lýst í fullum líki í Kubl 1994 bls. 103.
- B. nr. 33 af 12.01.1989 om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i moderselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (Koncernrepræsentation) som sat i kraft ved A. nr. 249 af 03.05.1993.
Er lýst í fullum líki í Kubl 1994 bls. 109.

- B. nr. 36 af 12.01.1989 om slettelse af visse selskaber af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for aktie- og anpartsselskaber som sat i kraft ved A. nr. 250 af 03.05.1993.
- B. nr. 622 af 21.07.1993 om anmeldelser m.v. til den færøske registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber, som sat i kraft ved B. nr. 991 af 14.12.1993.
- B. nr. 963 af 13.12.1993 om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for aktie- og anpartsselskaber, pensionskasser, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, visse spar- og udlånsvirksomheder m.v. og for europæiske økonomiske firmagrupper.
- B. nr. 997 af 14.12.1993 om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens gebyrer for oplysninger og dokumenter.

- B. nr. 328 af 22.04.1996 om opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs (Kbl 2002 side 775)
- B. nr. 1382 af 11.12.2007 for Færøerne om anmeldelse, registrering og offentliggørelse m.v. hos den færøske registreringsmyndighed (Anmeldelses­bekendt­gørelsen)
- K. nr. 18 frá 27.02.2012 um skiftisskipanir í sambandi við ígildiskomu av vinnufelagslógini.

- K. nr. 106 frá 10.07.2017 um treytir hjá kapitalfeløgum í sambandi við skráseting av umbýtiligum skuldarbrøvum í einari virðisbrævamiðstøð.

- K. nr. 109 frá 10.07.2017 um lán o.a. til útlendsk móðurfeløg.
- K. nr. 143 frá 22.10.2018 um starvsfólkaumboðan í partafeløgum og smápartafeløgum.

- K. nr. 144 frá 23.10. 2018 um fráboðan, skráseting og almannakunngering o.a. hjá Skráseting Føroya.
e. ONNUR LÓGGÁVA/ ØVRIG LOVGIVNING.

L. nr. 858 af 23.12.1987 om industriministeriets Erhvervsankenævn.
- B. nr. 1154 af 18.12.1994 om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn.