Galdandi rættarreglur í Føroyum

POSTUR, FJARRITAN, TELFON, RADIO, LOFTFERÐSLA, FERJUR - STRANDFARASIGLING, ÁIR OG FIRÐIR


a

Postur/ Post.

b

Fjarritan og telefon / Telegraf og telefon.

c

Telduviðurskifti

d

Radio og sjónvarpsóljóð / Radio og fjernsynsforstyrrelser.

e

Útvarp og Sjónvarp / Radiospredning og Fjernsyn.

f

Flogferðsla/ Luftfart.

g

Ferjur og strandferðsla / Færger og kystfart.

h

Áir og Firðir.


A. Postur/ Post.


Ll. nr 45 frá 09.05.1976 um viðurskifti hjá starvsfólki á postverkinum í samband við yvirtøku/ om personaleforholdene hos postvæsenet i forbindelse med overtagelse.
K. nr. 92 frá 05.12.1979: Reglugerð fyri Jólamerkjagrunnin.
Ll. nr. 135 frá 18.10.2001 um postvirksemi sum broytt við Ll. nr. 18 frá 08.05.2008 og Ll. nr. 42 frá 07.05.2010.
- K. nr. 41 frá 17.06.2004 um óavgreiddan post og upplating av posti.
- K. nr. 51 frá 19.08.2004 um einkarrætt og skyldur landsins til postflutning.
- K. nr. 110 frá 28.09.2005 um postkassar, postrivur og postkassastøðir sum broytt við K. nr. 83 frá 23.08.2007.
- K. nr. 79 frá 28.08.2008 um at leggja kærumyndugleikan eftir ymsum løgtingslógum til Vinnukærunevndina sum broytt við K. nr. 5 frá 23.01.2012 og K. nr. 71 frá 04.06.2013.
Ll. nr. 76 frá 27.05.2005 um at leggja virksemið hjá Postverk Føroya í P/f Postevrk Føroya.sum broytt við Ll. nr 58 frá 16.05.2006.
Ll. nr. 182 frá 21.12.2018 um at einskilja P/F Postverk Føroya.

B. Fjarritan og telefon / Telegraf og telefon.

L. nr. 54 af 15.02.1895 om forholdsregler til beskyttelse af undersøiske telefon- og telegrafledninger som senest ændret ved L. nr. 72 af 05.03.1979 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
A. nr. 156 af 07.04.1924 om telegrambesørgelse gennem telefon.
Ll. nr. 41 frá 17.04.1997 um yvirtøku av parti av telegraf- og telefonmálum.
Ll. nr. 58 frá 13. mai 1997 um yvirtøku av málsøkinum telegraf- og telefonmál.
Ll. nr. 42 frá 03.04.1998 um umlegging av Telefonverki Føroya Løgtings til partafelag
Ll. nr. 74 frá 25.05.2009 um elektroniska undirskrift.
Ll. nr. 72 frá 22.05.2015 um fjarskifti (Fjarskiftislógin) sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- K. nr. 108 frá 07.09.2000 um kærunevnd í fjarskiftismálum..
-- K. nr. 7 frá 23.01.2015 um nýtslu av radiofrekvensum uttan einstaklingaloyvi umframt áhugavarparaprógv og kallitekn við meira.
- K. nr. 8 frá 23.01.2015 um radiomarkamót.
- K. nr. 11 frá 23.02.2015 um áseting av kørmum fyri nýtslu og innanhýsis raðfesting av samlaða radiofrekvenstilfeinginum.
- K. nr. 131 frá 11.12.2015 frá Fjarskiftiseftirlitinum um krøv til fjarskiftisútbúnað.
- K. nr. 135  frá 16.12.2015 frá Fjarskiftiseftirlitinum um nummarportabilitet.
- K. nr. 1 frá 04.01.2016 um frekvensgjøld og ómaksgjøld á radiosamskiftisøkinum.
- K. nr. 144 frá 07.04.2017 um at Skipaeftirlitið útinnir ávísar uppgávur fyri Fjarskiftiseftirlitið.
- K. nr. 112 frá 19.07.2017 frá Fjarskiftiseftirlitinum um fyrisiting og tillutan av frekvensum.

 

C. Telduviðurskifti

Ll. nr. 69 frá 09.05.2019 um talgildan samleika sum broytt við Ll. nr. 87 frá 07.06.2020.
Ll. nr. 70 frá 09.05.2019 um Virkisskrá

 

D. Radio og sjónvarpsóljóð / Radio og fjernsynsforstyrrelser.

MB. nr. 40 af 27.11.1940 for Færøerne om foranstaltninger mod forstyrrelser af radiomodtagning.
- K. nr. 1 frá 01.01.1957 viðvíkjandi útvarpsóljóði.
L. nr. 279 af 15.05.1946 om hindring af forstyrrende radiobølger fra højfrekvensanlæg sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.

E. Útvarp og Sjónvarp / Radiospredning og Fjernsyn.

Ll. nr. 61 frá 16.05.2006 um kringvarp sum broytt við Ll. nr. 48 frá 26.05.2010 og Ll. nr. 163 frá 24.12.2015.
- K. nr. 60 frá 17.06.1998 um reglur fyri Sjónvarp Føroya sum broytt við K. nr. 66 frá 30.06.1998.
- K. nr. 61 frá 17.06.1998 um reglur fyri Útvarp Føroya
- K. nr. 27 frá 23.04.1999 um kringvarp.
- K. nr. 109 frá 23.12.1999 um útvarpsgjald, sum seinast broytt við K. nr. 127 frá 01.12.2005. (Eisini broytt við K. nr. 119 frá 21.12.2000, K. nr. 158 frá 20.12.2001, K. nr. 104 frá 20.12.2002, K. nr. 5 frá 16.03.2004 og K. nr. 81 frá 14.12.2004)
- K. nr. 110 frá 23.12.1999 um sjónvarpsgjald, sum seinast broytt við K. nr. 126 frá 01.12.2005.(Eisini broytt við K. nr. 118 frá 21.12.2000, K. nr. 159 frá 20.12.2001, K. nr. 103 frá 20.12.2002, K. nr. 1 frá 05.01.2004 og K. nr. 82 frá 14.12.2004)
- K. nr. 106 frá 18.11.2010 um kringvarpsgjald sum broytt við K. nr. 15 frá 25.02.2011 og K. nr. 146 frá 18.12.2013.

F. Flogferðsla/ Luftfart.

Lb. nr. 408 af 11.09.1985 af lov om luftfart som sat i kraft ved A. nr. 130 af 03.03.1989 og ændret ved L. nr. 117 af 11.03.1987 sat i kraft ved A. nr. 573 af 09.08.1990 og A. nr. 905 af 04.07.2013. (Sammenskrevet i B. nr. 1373 af 04.12.2013 af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart). Aftur broytt við A. nr. 1315 af 16.11.2015 og A. nr. 996 af 25.08.2017
- A. nr. 28 af 27.01.1986 om at forskrifter, der udfærdiges af Statens Luftfartsvæsen ikke indføres i lovtidende.
- B. nr. 86 af 25.02.1986 om kundgørelse af forskrifter, der udfærdiges af Statens Luftfartsvæsen.
- A. nr. 727 af 21.11.1989 om, at organisationen for International Civil Luftfarts tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods ikke indføres i Lovtidende.
- B. nr. 332 af 27.11.1964 om luftfartøjers luftdygtighed m.v.
- B. nr. 264 af 27.06.1966 om driftforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik som ændret ved B. nr. 397 af 11.10.1967.
- B. nr. 88 af 21.03.1967 om meddelelsespligt for luftfartøjschefer.
- B. nr. 161 af 20.04.1971 vedrørende benyttelse af faldskærme.
- B. nr. 446 af 01.10.1972 om benyttelse af svæveplaner, modelluftfartøjer m.v.
- B. nr. 191 af 23.05.1975 vedrørende luftfartscertifikater.
- B. nr. 345 af 24.06.1975 om ansvarsbegrænsing ved lufttransport.
- B. nr. 575 af 20.11.1975 om ændring af bekendtgørelse om luftfartøjers udstyr med førstehjælpsmateriel.
- B. nr. 98 af 17.03.1977 om transport af eksplosive stoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer som ændret ved B. nr. 737 af 17.11.1989.
- B. nr. 469 af 15.09.1981 om ændring af bekendtgørelse om udfærdigelse af reglement vedrørende flyveredningstjeneste.
- B. nr. 92 af 08.03.1982 om udåndingsprøver efter luftfartsloven som ændret ved B. nr. 27 af 19.01.1987
- B. nr. 93 af 08.03.1982 om flyvesikringstjeneste, luftrumsorganisation, luftrafikregler og luftfartsinformationstjeneste.
- B. nr. 272 af 29.05.1984 om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser.
- B. nr. 491 af 23.09.1984 om minimunsgrænser for ansvarsforsikring for luftfartøjer i henhold til luftfartslovens § 130, stk. 1.
- B. nr. 170 af 28.04.1985 om specifikationer for flyvepladser
- B. nr. 171 af 28.04.1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer.
- B. nr. 172 af 28.04.1985 om luftfartøjers luftdygtighed, om nationalitets- og registreringsmærker for luftfartøjer, luftfartsdokumenter og radioudstyr.
- B. nr. 28 af 19.01.1987 om, at AFIS-operatører er omfattet af luftfartslovens § 74.
- B. nr. 553 af 16.09.1988 om sikkerhedsrepræsentanter og sikkerhedsudvalg i henhold til lov om luftfart.
- B. nr. 864 af 19.12.1988 om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.
- B. nr. 556 af 14.08.1989 om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder som ændret ved B. nr. 66 af 31.01.1990.
- B. nr. 737 af 17.11.1989 om lufttransport af farligt gods.
- B. nr. 173 af 13.03.1991 om ordensreglement for flyvepladser på Færøerne.

- B. nr. 158 af 27.02.2018 om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet.
- B. nr. 159 af 27.02.2018 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet.
- B. nr. 160 af 27.02.2018 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet.
- B. nr. 161 af 27.02.2018 om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet.
- B. nr. 670 af 31.05.2018 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet.
- B.nr. 1486 af 29.11.2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
L. nr. 235 af 07.06.1972 om forbud mod civil overlydsflyvning.
L. nr. 367 af 21.12.1938 om frihed for arrest og forbud med hensyn til luftfartøjer som den er sat i kraft ved A. nr. 179 af 14.04.1939.
A. nr. 1042 af 28.11.2000 om ikrafttræden for Færøerne af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
- B. nr. 274 af 28.08.1964 om registrering af rettigheder over luftfartøjer som ændret ved B. nr. 563 af 06.08.1990
- B. nr. 1014 af 14.12.1993 om gebyr for registrering af rettigheder over luftfartøjer.
Ll. nr. 103 frá 20.11.2007 um ognartøku og avhendan til flogferðsluendamál.
- K. nr. 79 frá 28.08.2008 um at leggja kærumyndugleikan eftir ymsum løgtingslógum til Vinnukærunevndina sum broytt við K. nr. 5 frá 23.01.2012 og K. nr. 71 frá 04.06.2013.
Ll. nr. 40 frá 21.05.2008 um at leggja virksemið hjá Vága Floghavn í P/f Vága Floghavn sum broytt við Ll. nr. 15 frá 19.03.2010.

G. Ferjur og strandferðsla / Færger og kystfart.

Ll. nr. 86 frá 14.12.1998 um útjavningarstuðul til útjaðaraøki.
Ll. nr. 82 frá 15.05.2001 um fólka- og farmaflutning sum seinast broytt við Ll. nr. 75 frá 06.05.2003 (Eisini broytt við Ll. nr. 9 frá 10.02.2003 og Ll. nr. 13 frá 12.02.2003 )
Ll. nr. 137 frá 13.12.2005 um at veita studul til íløgur í infrakervid á útoyggjum.
- K. nr. 10 frá 07.03.2006 um stuðul til íløgur í infrakervið á útoyggjum.

H. Áir og Firðir.

L. nr. 16