Galdandi rættarreglur í Føroyum

HJÚNALØG, BØRN, LØGRÆÐI, NAVN, SKRÁIR, GRUNNAR, YVIRVERJASTOVNURIN


a

Hjúnalag / Ægteskab.

b

Børn / Børn.

c

Løgræði / Myndighed.

d

Innheinting av uppihaldspeningi / Inddrivelse af underholdsbidrag.

e

Millumtjóða viðurskifti viðvíkjandi hjúnaløgum, børnum og løgræði / Internationale forhold vedrørende ægteskab, børn og myndighed.

f

Persónsnøvn / Navne.

g

Skráir / Registre.


A. Hjúnalag / Ægteskab.

A. nr. 37 af 22.01.2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som ændret ved A. nr. 228 af 15.03.2007, A. nr. 398 af 20.04.2010, Ll. nr. 78 frá 29.05.2017, Ll.  nr. 90 frá 06.06.2017 og A. nr. 724 af 12.06.2017.
- B. nr. 43 af 25.01.2002 for Færøerne om kirkelig vielse inden for folkekirken.
- B. nr. 44 af 25.01.2002 for Færøerne om kirkelig vielse uden for folkekirken, sum broytt við K. nr. 107 frá 23.07.2018.
- B. nr. 45 af 25.01.2002 for Færøerne om mægling i sager om separation og skilsmisse.
- B. nr. 67 af 07.02.2002 for Færøerne om ægteskabs opløsning som ændret ved B. nr. 836 af 9. oktober 2002, B. nr. 762 af 13.06.2017 og K. nr. 109 frá 23.07.2018.
- B. nr. 68 af 07.02.2002 for Færøerne om ægteskabs indgåelse som ændret ved B. nr. 927 af 14.09.2004 og K. nr. 110 frá 23.07.2018.
- cirkulære nr. 8 af 07.02.2002 for Færøerne om ægteskabs opløsning, sum broytt við K. nr. 108 frá 23.07.2018.
 - cirkulære nr. 9 af 07.02.2002 for Færøerne om ægteskabs indgåelse sum broytt við K. nr. 116 frá 23.07.2018.
L. nr. 56 af 18.03.1925 om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved A.nr. 469 af 24.09.1984, A. nr. 398 af 20.04.2010 , Ll. nr. 78 frá 29.05.2017 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 102 af 14.03.1941 om Bevarelse af Enkepensionsret ved Separation og Skilsmisse, som ændret ved L. nr. 268 af 14.06.1951 og Ll. nr. 78 frá 29.05.2017.

B. Børn / Børn.

L. nr. 200 af 18.05.1960 om børns retsstilling, som senest ændret ved L. nr. 92 af 23.02.1988, A. nr. 398 af 20.04.2010, Ll. nr. 78 frá 29.05.2017, Ll. nr. 33 frá 12.03.2020 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 7 af 14.01.1961 om behandling af faderskabssager m.v. som sat i kraft ved B. nr. 368 af 30.11.1962 og sum broytt við K. nr. 105 frá 23.07.2018 og K. nr. 34 frá 27.03.2020.
Ll. nr. 51 frá 03.05.1994 um ættleiðingarstuðul/ om adoptionstilskud, sum broytt við Ll. nr. 125 frá 22.12.2000, Ll. nr. 123 frá 22.12.2008, Ll. nr. 105 frá 11.11.2010 og Ll. nr. 42 frá 06.05.2014.
A. nr. 228 af 15.03.2007 om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær sum broytt við Ll. nr. 78 frá 29.05.2017 og ll. nr. 51 frá 30.04.2018.
- B. nr. 229 af 15.03.2007 for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v. sum broytt við K. nr. 106 frá 23.07.2018.
Ll. nr. 42 frá 30.04.2018 um ættleiðing (Ættleiðingarlógin) sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- K. nr. 117 frá 25.07.2018 um ættleiðing.
Hesar eru ikki kunngjørdar at galda í Føroyum, men hava helst kortini áhuga:
B. nr 764 af 06.06.2018 om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption.
B. nr. 765 af 06.06.2018 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet.
B. nr. 766 af 06.06.2018 om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption.

 

C. Løgræði / Myndighed.

Ll. nr. 177 frá 22.12.2009 um umsiting av ogn hjá ómyndugum og perónum undir verju o.a.
- K. nr. 29 frá 27.04.2010 um at flyta ogn frá Føroya Yvirformyndarí v.m. sum broytt við K. nr. 108 frá 08.12.2010.
- K. nr. 30 frá 27.04.2010 um umsiting hjá Føroya Yvirformyndarí av ogn hjá ómyndugum v.m., sum skal flytast frá Føroya Yvirformyndarí.
- K. nr. 31 frá 27.04.2010 um umsiting av ogn hjá ómyndugum og persónum undir verju sum broytt við K. nr. nr. 35 frá 08.04.2019 og K. nr. 37 frá 31.03.2020.
A. nr. 397 af 20.04.2010 om ikrafttræden for Færøerne af værgemålsloven sum broytt við Ll. nr. 78 frá 29.05.2017.
- B. nr. 453 af 28.04.2010 for Færøerne om værgemål sum broytt við K. nr. 113 frá 23.07.2018,  K. nr. 130 frá 27.09.2018 og K. nr. 36 frá 31.03.2020.
- B. nr. 454 af 28.04.2010 for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) sum broytt við K. nr. 111 frá 23.07.2018.

D. Innheinting av uppihaldspeningi / Inddrivelse af underholdsbidrag.

L. nr. 150 af 24.04.1963 om inddrivelse af underholdsbidrag som ændret ved L. nr 280 af 08.06.1977, Ll. nr. 78 frá 29.05.2017 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 269 af 28.06.1963 om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til konventionen af 23. marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige som ændret ved B. nr. 156 af 19.03.2002 og K. nr. 114 frá 23.07.2018.
- A. nr. 432 af 17.12.1965 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdsbidrag i henhold til Haagerkonventionen af 15. april 1958 om undeholdspligt over for børn.
- B. nr. 433 af 17.12.1965 om inddrivelse af underholdsbidrag i henhold til FN konvention af 20. juli 1956 sum broytt við K. nr. 112 frá 23.07.2018.
- B. nr. 434 af 17.12.1965 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelse om underholdsbidrag i.h.t. Haagerkonventionen af 15.04.1958 om underholdspligt overfor børn sum broytt við K. nr. 115 frá 23.07.2018.

E. Millumtjóða viðurskifti viðvíkjandi hjúnaløgum, børnum og løgræði / Internationale forhold vedrørende ægteskab, børn og myndighed.

L. nr. 279 af 11.11.1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Ægteskab, Adoption og Værgemaal.
Lov nr. 295 af 17.11.1953 om tillæg til lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption og værgemål.
L. nr. 158 af 06.05.1980 om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav §§ 1 - 4, som sat i kraft ved A. nr. 21 af 20.01.1984.

F. Persónsnøvn / Navne.

Ll. nr. 41 frá 26.03.2002 um fólkanøvn sum broytt við Ll. nr. 33 frá 30.04.2007.
- K. nr. 78 frá 09.12.2004 um undantak til navnauppkalling.
- K. nr. 3 frá 03.02.2014 um at flyta umsitingina av navnamálum til Umhvørvisstovuna.

G. Skráir / Registre.

Ll. nr. 48 frá 12.05.2015 um rætt hjá P/F Vága Floghavn at fáa upplýsingar frá Akstovuni.
A. nr. 754 af 19.06.2017 om ikrafttræden af lov om behandling af personoplysninger for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne.
- B. nr. 1051 frá 12.09.2017 for Færøerne om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den del af den offentlige forvaltning, der henhører under rigsmyndighederne.
- B. nr. 1052 frá 12.09.2017 for Færøerne om behandling af personoplysninger i Politiets Efterforskningsstøtte Database (PED).
- B. nr. 1057 frá 12.09.2017 for Færøerne om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for domstolen.
- B. nr. 1058 frá 12.09.2017 for Færøerne om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for den del af den offentlige forvaltning, der henhører under rigsmyndighederne.
- B. nr. 1059 frá 12. september 2017 for Færøerne om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for domstolene.
Ll. nr. 80 frá 07.06.2020 vernd av persónupplýsingum (Dátuverndarlógin)