Galdandi rættarreglur í Føroyum

UTTANRÍKISTÆNASTA, MILLUMTJÓÐA VIÐURSKIFTI


a

Uttanríkisviðurskifti v.m./ Udenrigsforhold m.v.

b

Norrøna samstarvið/ Nordisk samarbejde.

c

Hernaðarviðurskifti mótvegis øðrum londum / Militærforhold i relation til andre lande.

d

Mannarættindi/ Menneskerettigheder


A. Uttanríkisviðurskifti v.m./ Udenrigsforhold m.v.

L. nr. 205 af 16.05.1950 om ophævelse af dansk-islandsk forbundslov m.m.
- B. nr. 399 af 30.09.1950 om oprettelse af et register over islandske statsborgere, der nyder lige ret med danske statsborgere.
L. nr. 72 af 07.03.1952 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m.
L. nr. 156 af 10.05.1967 om visse forholdsregler i henhold til De forenede nationers pagt som ændret ved L. nr. 228 af 06.06.1985.
- A. nr. 909 af 04.11.1994 for Færøerne om visse forholdsregler mod Irak.
- A. nr. 1149 frá 24.09.2010 for Færøerne om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme
L. nr. 67 af 08.03.1972 om konsulære forbindelser.
Lb. nr. 285 af 01.04.1976 om internationalt udviklingssamarbejde som senest ændret ved L. nr. 629 af 13.12.1978.
L. nr. 1099 af 21.12.1994 om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien som sat i kraft ved A. nr. 883 af 14.12.1998. (Samanskrivað við Lb. nr. 843 af 23.07.2004 for Færøerne af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien)
- B. nr. 844 af 23.07.2004 for Færøerne af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af folkedrab og andre alvorlige overtrædelser af international humanitær ret begået i Rwanda m.v.
A. nr. 1173 af 03.12.2004 om ikrafttræden for Færøerne af lov om Den internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager.
Lóg  nr. 80 frá 14.05.2005 um altjóðarættarligu sáttmálar Føroya landsstýris at gera.
L. nr. 579 af 24.06.2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler.
- Administrativ samarbejdsaftale af 29. mars 2005 mellem Udenrigsministeriet og lagmandens kontor om visse emner af administrativ og organisatorisk karakter
- CIR
nr 126 af 26/09/2005 Fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem den danske regering og Færøernes landsstyre i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 579 af 24. juni 2005 om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt "loven"
A. nr. 921 af 01.09.2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om Den Internationale Straffedomstol.
Ll. nr. 44 frá 14.05.2007 um altjóða menningarsamstarv.
- K. nr. 72 frá 25.06.2008 um altjóða menningarsamstarv.
Ll. nr. 44 frá 17.05.2011 um ávís tiltøk samsvarandi stovningarsáttmála Sameindu Tjóða.
- K. nr. 100 frá  10.11.2010 um ávís tiltøk at forða yvirgangi

- K. nr. 101 frá  10.11.2010 um at seta í verk ávís avmarkandi tiltøk ímóti persónum og fyritøkum, sum hava tilknýti til Usama bin Laden, limir av Al Qaida-felagsskapinum og Taliban sum broytt við K. nr. 7 frá 14.01.2011.

 

B. Norrøna samstarvið/ Nordisk samarbejde.

L. nr. 185 af 28.04.1971 om nordisk samarbejde, som senest ændret ved L. nr. 220 frá 16.05.1984.
Ll. nr. 33 frá 26.06.1973 um sendinevnd Føroya til Norrøna ráðið/om Færøernes delegation til Nordisk Råd, sum broytt við Ll. nr. 42 frá 10.05.1984.

C. Hernaðarviðurskifti mótvegis øðrum londum / Militærforhold i relation til andre lande.

L. nr. 149 af 02.08.1914 hvorved det forbydes fra dansk territorium at understøtte krigsførende magter, som ændret ved L. nr. l27 frá 15.04.1930.
A. nr. 161 af 06.08.1914 angående de regler, der bør iagttages til betryggelse af den danske handel og søfart under krig mellem fremmede magter.
B. nr. 298 af 02.09.1939 angående danske undersåtters forhold overfor krigsførende magters regeringsskibe.
A. nr. 209 af 31.05.1938 angående visse neutralitetsbestemmelser.
A. nr. 224 af 16.04.1999 om fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold.

D. Mannarættindi/ Menneskerettigheder

A. nr. 136 af 25.02.2000 om ikrafttræden for Færøerne af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
A.  nr. 616 af 26. juni 2009 om ikrafttræden for Færøerne af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til

menneskerettighedskonventioner