Beskrivelse: Galdandi rættarreglur í Føroyum

LØGREGLA, FUNNIÐ FÆ, STUTTLEIKI, LEIÐARBRÆV, VÁPN


Beskrivelse: a

Løgreglan/ Politiet.

Beskrivelse: b

Funnið fæ/ Hittegods.

Beskrivelse: c

Hjálp til neyðstødd (druknaði)/ Hjælp til nødstedte (druknede).

Beskrivelse: d

Spæl, innsavningar, stuttleiki / Spil, indsamling, forlystelser.

Beskrivelse: e

Útlendingar og leiðarbrøv/ Udlændinge og pas.

Beskrivelse: f

Vápn v.m. / Våben m.v.

Beskrivelse: g

SV-eygleiðing/ TV-overvågning.


A. Løgreglan/ Politiet.

L. nr. 55 af 13.04.1894 indeholdende bestemmelser om politiet på
Færøerne som senest ændret A. nr. 63 af 11.03.1967.
- Politivedtægt af 03.07.1931 for landkommunerne på Færøerne, sum broytt við Ll. nr. 82 frá 19.06.1990 og K. nr. 175 frá 29.12.2017.
- Politiviðtøka fyri Tórshavn frá 12.03.1975/ Politivedtægt for Tórshavn af 12.03.1975 sum seinast broytt við góðkenning løgmálaráðsins frá 19.10.1992.(Kunngjørd í Dimmalætting av landfútanum 21.11.1992)
- L. nr. 242 af 07.06.1963 om ophævelse af politikasserne som den er sat i kraft ved A. nr. 63 af 11.03.1967.
- L. nr. 138 af 07.05.1937 om underretsdommeres og politimestres ansvar for deres personale.
Lb. nr. 555 af 01.11.1984 om rettens pleje som den er sat i kraft ved L. nr. 92 af 23.02.1988 kap 11. om politimyndigheden.
- B. nr. 294 af 08.06.1988 om lokalnævn vedrørende politiets virksomhed på Færøerne sum broytt við B. nr. 214 af 09.04.1999
A. nr. 721 af 13.08.2001 om ikrafttræden for Færøerne af lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed.
Lb. nr. 1158 af 28.10.2014 af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om Det Centrale Dna-profil-register.

B. Funnið fæ/ Hittegods.

Pl. af 05.12.1812 for Danmark og Norge, angaaende Omgangsmaaden med Hittegods, som findes paa Landet.

C. Hjálp til neyðstødd (druknaði)/ Hjælp til nødstedte (druknede).

Pl. af 01.07.1813 ang. præmien for redning af skindøde druknede personer.
Pl. 4.10.1823 (tillæg til pl. af 01.07.1813)
Fr. af 04.08.1819 for Danmark angående forpligtelsen til at sørge for at frelse skindøde og andre, som er i livsfare.

D. Spæl, innsavningar, stuttleiki / Spil, indsamling, forlystelser.

N.L. af 15.04.1687 som den er sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 5-13-53.
L. nr. 677 af 22.12.1919 om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 178 af 16.05.1934 om offentlige indsamlinger.
Ll. nr. 17 frá 06.05.1975 um forboð móti innflutningi og nýtslu av spæliautomatum, har vinningur verður latin/ om forbud mod indførsel og brug af spilleautomater med gevinst.

E. Útlendingar og leiðarbrøv/ Udlændinge og pas.

a. ÚTLENDINGAR / UDLÆNDINGE.
A. nr. 182 af 22.03.2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven som ændret ved A. nr 704 af 29.06.2012, A. nr. 677 af 17.06.2013, A. nr. 168 af 14.02.2017 og A. nr. 67 af 28.01.2020.
-
B. nr. 636 af 07.06.2010 om udlændinges adgang til Færøerne som ændret ved B. nr. 252 af 17.03.2014.
A. nr. 183 af 22.03.2001 om ikrafttræden for Færøerne af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengen – konventionen.
L. nr. 462 af 17.06.2008 for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse som ændret ved L. nr. 731 af 25.06.2014.

b. LEIÐARBRØV/ PAS.
Færø amts kundgørelse nr. 11 af 31.03.1948 af lov om Færøernes Hjemmestyre § 10.
Lb. nr. 1196 af 10.11. 2017 for Færøerne af lov om pas til danske statsborgere m.v.
- A. nr. 418 af 13.12.1952 om pastvang som den er sat i kraft ved A. nr. 393 af 24.11.1960.
- B. nr. 994 af 11.10.2012 for Færøerne om pas m.v.
- B. nr. 1517 af 12.12.2019 for Færøerne om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

 

 

F. Vápn v.m. / Våben m.v.

Ll. nr. 43 frá 22.05.1969 um vápn v.m./ om våben m.v., sum broytt við Ll. nr. 54 frá 12.05.1980, Ll. nr. 81 frá 22.05.2015 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- K. nr. 57 frá 12.09.1969 um vápn v.m. sum broytt við K. nr. 125 frá 14.12.2016.
- K. nr. 74 frá 28. juni 2016 um skráseting av skotvápnum sum broytt við K. nr. 92 frá 07.09.2016.
- K. nr. 93 frá 07.09.2016 um vápnaprógv.
L. nr. 139 af 07.05.1937 om kontrol med tilvirkning af krigsmateriel m.m.sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- A. nr. 238 af 16.07.1937 om, hvad der forståes ved krigsmateriel i lov nr. 139 af 07.05.1937 om kontrol med tilvirkning af krigsmateriel m.m.
Ll. nr. 34 frá 18.03.2003 um umsjón, váttanarveitan, og eftirlit samsvarandi Sáttmála Saneindu Tjóda um at banna evnafrrdiligum vápnum.

G. SV-eygleiðing/ TV-overvågning.

L. nr. 278 af 09.06.1982 om forbud mod privates TV-overvågning m.v., som den er sat i kraft ved A. nr. 155 af 21.03.1988 og broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.