Galdandi rættarreglur í Føroyum

TÍÐ, MYNTIR, GÓÐMÁLMUR


a

Tíð/Tid.

b

Myntir/Mønt.

c

Góðmálmur / Ædelmetaller.


A. Tíð/Tid.

L. nr. 53 af 22.03.1907 for Færøerne om tidens bestemmelse.
Ll. nr. 66 frá 21.05.1980 um summartíð / om sommertid.
-
K. nr. 87 frá 29.08.2016 um summartíð 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

B. Myntir/Mønt.

L. nr. 248 af 12.04.1949 om pengesedler m.v. på Færøerne.
- B. nr. 214 af 24.05.1950 vedrørende ombytning af danske og færøske pengesedler i henhold til lov nr. 248 af 12. april 1949 om pengesedler m.v. på Færøerne.
- B. nr. 146 af 04.05.1954 om indkaldelse af færøske pengesedler.
L. nr. 817 af 21.12.1988, Møntlov som ændret ved L. nr. 1556 af 21.12.2010.
- A. nr. 692 af 11.10.1991 om udmøntning af indenlandsk skillemønt.

C. Góðmálmur / Ædelmetaller.

L. nr. 499 af 29.11.1972 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v., som sat i kraft ved A. nr. 534 af 15.10.1975.
- B. nr. 626 af 22.12.1972 om Statsguardeinens virksomhed, som den senest er ændret ved B. nr. 116 af 16.03.1981.
- B. nr. 627 af 28.12.1972 om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller.