Galdandi rættarreglur í Føroyum

KIRKJA


a

Hægri fyriskipaða fyrisiting og fíggjarviðurskifti fólkakirkjunnar / Folkekirkens overordnede styrelse og økonomi.

b

Kirkjuligar gerðir / Kirkelige handlinger.

c

Halgidagar / Helligdage.

d

Kirkjur og kirkjugarðar / Kirker og kirkegårde.

e

Kirkjulið og limaskapur / Menighed og medlemsskab.

f

Starvsfólkaviðurskifti fólkakirkjunnar / Folkekirkens personaleforhold.

g

Onnur kirkjusamfeløg / Andre kirkesamfund.

h

Onnur lóggáva / Øvrig lovgivning.


A. Hægri fyriskipaða fyrisiting og fíggjarviðurskifti fólkakirkjunnar / Folkekirkens overordnede styrelse og økonomi.

Cancellie - plakat af 19.10.1822 om utilladelig Collectering, som den er sat i kraft ved canc. skrivelse af 31.03.1827.
B. nr. 111 af 25.04.1910 angaaende Kollekt i Landets Kirker paa Kristi Himmelfartsdag til Fordel for Missionsvirksomhederne i Hedninge- og Muhamedanerverdenen.
L. nr. 62 af 01.04.1908 for Færøerne om Afløsning af Tiende og Forandring i forskellige Skatter og Afgifter.(uddrag vedr. kirkelige forhold).
Ll. nr. 60 frá 07.06.2007 um fólkakirkjuna í Føroyum.
Ll. nr. 61 frá 07.06.2007 um fíggjarviðurskifti fólkakirkjunnar

B. Kirkjuligar gerðir / Kirkelige handlinger.

a. GUDSTÆNASTA / GUDSTJENESTE.
N.L. af 15.04.1687 2-4-4, 2-4-5, 2-4-6, 2-4-7, 2-4-8, 2-4-9, 2-4-10, 2-4-11, 2-4-12, 2-4-17
B. nr. 13 af 16.02.1885 om Autorisation af en ny Række Prædiketekster.
B. nr. 10 af 29.01.1897 angaaende nogle Forandringer i den almindelige Gudstjeneste paa Søn- og Helligdage.
B. nr. 108 af 03.08.1898 angaaende nogle Forandringer i de ved allerhøjeste Resolution af 28de Januar 1885 autoriserede nye Prædike tekster.

b. FØÐING OG ANDLÁT / FØDSLER OG DØDSFALD.
L. nr. 225 af 31.05.1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald som sat i kraft ved A. nr. 115 af 20.02.1989.
- K. nr. 76 frá 17.07.1989 um fráboðan um føðing og andlát.


c. DÓPUR / DÅB.
N.L. af 15.04.1687 2-5-5, 2-5-8, 2-5-9.
Fr. af 30.05.1828 om Daaben som sat i kraft ved reskript af 28.04.1832 og senest ændret ved A. nr. 115 af 20.02.1989.

d. KONFIRMATIÓN / KONFIRMATION.
A. nr. 12 af 01.02.1909 angaaende Konfirmation.

e. BRÚÐLEYP / BRYLLUP.
A. nr. 544 af 22.12.1922 angaaende kirkelig Vielse indenfor Folkekirken m.v. som den er sat i kraft ved A. nr. 237 af 23.05.1923.

f. JARÐARFERÐ OG LÍKBRENSLA / BEGRAVELSE OG LIGBRÆNDING.
N.L. af 15.04.1687 2-10-1.
A. nr. 885 af 08.12.1999 om ikrafttræden for Færøerne af lov om begravelse og ligbrænding (Begravelsesloven).
- B. nr. 894 af 08.12.1999 for Færøerne om begravelse og ligbrænding.
- B. nr. 102 af 13.04.1910 angaaende Godkendelse af de i det romersk-katolske Trossamfunds Manuale indførte Begravelsesritualer til Brug ved Begravelser paa Folkekirkens Kirkegaarde.

g. RITUALER/ RITUALER.
Danmarks og Norges Kirke-ritual af 25.07.1685.
B. nr. 119 af 08.09.1898 angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Bispevielse.
B. nr. 120 af 08.09.1898 angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Præstevielse.
B. nr. 154 fra 21.11.1898 angaaende Autorisation af et Ritual for Provste-indsættelse som ændret ved B. nr. 202 af 26.07.1912.
B. nr. 156 af 21.11.1898 angaaende Autorisation af et Ritual for Kirkevielse.
B. nr. 230 af 26.07.1912 om præsters selvkommunion.
B. nr. 201 af 26.07.1912 om Autorisation af nye Ritualer for Daab, Nadver og Brudevielse.

C. Halgidagar / Helligdage.

A. nr. 441 af 21.11.1923 hvorved Lov nr. 353 af 7. August 1922 om den offentlige Fred paa Folkekirkens Helligdage samt Grundlovsdagen sættes i Kraft på Færøerne sum broytt við Ll. nr. 183 frá 21.12.2018.

D. Kirkjur og kirkjugarðar / Kirker og kirkegårde.

N.L. af 15.04.1687 2-21-65, 2-21-66.
L. nr. 128 af 28.04.1916 om Afstaaelse af Grund til Kirker og Kirkegaarde.
A. nr. 120 af 08.04.1954 hvorved lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m. sættes i kraft på Færøerne, sum broytt við A. nr. 115 af 20.02.1989 og A. nr. 889 af 08.12.1999.
A. nr. 888 af 08.12.1999 om ikrafttræden for Færøerne af lov om folkekirkens kirkebygninger
- K. nr. 13 frá 11.02.2000 um bygningar fólkakirkjunnar
Ll. nr. 42 frá 26.05.2008 um at brúka kirkju og um limaskap í fólkakirkjuni.

E. Kirkjulið og limaskapur / Menighed og medlemsskab.

L. nr. 88 af 15.05.1903 om Valgmenigheder som senest ændret ved A. nr. 115 af 20.02.1989.
Ll. nr. 27 frá 19.05.2008 um kirkjuráð og próstadømisráð sum broytt við Ll. nr. 48 frá 10.05.2013
Ll. nr. 107 frá 17.08.2009 um val til kirkjuráð, próstadømisráð og stiftsstjórn sum broytt við Ll. nr. 10 frá 26.02.2010.
- K. nr. 8 frá 06.03.2014 um at velja limir í próstadømisráð og í Stiftsstjórnina.

F. Starvsfólkaviðurskifti fólkakirkjunnar / Folkekirkens personaleforhold.

a. ALMENNAR REGLUR VIÐVÍKJANDI STARVSFÓLKI FÓLKAKIRKJUNNAR / GENERELLE REGLER VEDRØRENDE FOLKEKIRKENS PERSONALE.
N.L. af 15.04.1687 1-2-11, 1-2-12, 1-4-34, 1-6-7.
Ll. nr. 48 frá 10.05.2013 um embæti og størv í fólkakirkjuni sum broytt við Ll. nr. 54 frá 30.04.2018.
- K. nr. 101 frá 05.07.2013 um sóknarprestaembæti.

b. BISKUPPAR OG PRÓSTAR / BISKOPPER OG PROVSTER.
N.L. af 15.04.1687 2-5-17, 2-16-4. 2-16-5, 2-17-1, 2-17-2, 2-17-3, 2-17-5, 2-17-7, 2-17-8, 2-17-9, 2-21-7.

c. PRESTAR / PRÆSTER.
N.L. af 15.04.1687 2-3-3, 2-3-5, 2-3-6, 2-3-9, 2-4-1, 2-5-19, 2-7-3, 2-7-5, 2-11-1, 2-11-3, 2-11-8, 2-11-9, 2-11-15 2-14-12, 2-17-5.
B. nr. 89 af 23.08.1901 angaaende Adgang for Folkekirkens Præster til at afholde Gudstjeneste og Forrette Altergang i en evangelisk-luthersk Frimenigheds Kirke.

B. nr. 189 af 29.07.1912 angaaende Tilladelse for Præster ved visse evangelisk- lutherske Frimenigheder her i Riget til at bære FolkeKirkens Præstedragt.

d. DEKNAR OG KLOKKARAR / DEGNE OG KLOKKERE.
N.L. af 15.04.1687 2-15-3, 2-15-5, 2-21-34, 2-21-36.

G. Onnur kirkjusamfeløg / Andre kirkesamfund.

A. af 29.03.1814 om Bekendere af den mosaiske Religion.
B. af 02.11.1865 om Anerkendelse af Methodistkirken.

H. Onnur lóggáva / Øvrig lovgivning.

L. nr. 59 af 01.04.1912 om Ophævelse af Kundgørelse ved Kirkestævne m.m.