Galdandi rættarreglur í Føroyum

FÚTARÆTTARMÁL, UPPBOÐ, TROTABÚGV, SKULDSEMJA, NOTARIALSKIPAN


a

Fútarættarmál/ fogedforretninger

b

Uppboð / Auktion

c

Trotabúgv, gjaldssteðgur, tvingsilsskuldsemja, skuldarumskipan, skuldsemja / Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord, gældssanering, akkord

d

Notarialskipan / Notarialvæsen


A. Fútarættarmál/ fogedforretninger

Lb. nr. 555 af 01.11.1984 om rettens pleje som den er sat i kraft ved L. nr. 92 af 23.02.1988 § 478 - § 537 og § 587 - § 653.
L. nr. 367 af 21.12.1938 om frihed for arrest og forbud med hensyn til luftfartøjer som den er sat i kraft ved A. nr. 179 af 14.04.1939.
L. nr. 40 af 30.03.1894 for Færøerne om udpantning m.m.
- B. nr. 9 af 11.01.1936 af vejledning for pantefogeder på Færøerne.

B. Uppboð / Auktion

Lb. nr. 555 af 01.11.1984 om rettens pleje som den er sat i kraft ved L. nr. 92 af 23.02.1988 § 538 - § 653.
A. nr. 224 af 05.10.1936 for Færøerne om offentlig auktion ved auktionsledere som senest ændret ved A. nr. 386 af 26.08.1970 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 96 af 31.03.1937 angående de på Færøerne beskikkede auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m., som ændret ved B. nr. 134 af 07.05.1958.
- B. nr. 97 af 09.04.1937 angående kontrolforanstaltninger overfor de på Færøerne beskikkede auktionsledere.
- B. nr. 98 af 09.04.1937 af instruks for auktionsledere på Færøerne som ændret ved B. nr. 134 af 07.05.1958.
L. nr. 71 af 07.04.1899 om salg af indenlandske haveprodukter og indenlandsk frugt ved offentlig auktion sum broytt við Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
L. nr. 246 af 09.05.1917 om landboforeningers og husmandsforeningers auktioner m.m.
Ll. nr. 106 frá 03.08.1990 um royndaruppboðssølu av fiski / forsøgsauktion for fisk.
- K. nr. 110 frá 13.07.1992 um reglur fyri telefonuppboðssølu.
Ll. nr. 29 frá 23.02.1993 um almenna uppboðssølu av fiski/ om offentlig auktion for fisk sum broytt við Ll. nr. 92 frá 13.06.1995 og Ll. nr. 70 frá 23.05.2005.
- K. nr. 93 frá 27.06.2005 um reglur fyri almenna uppboðssølu av fiski.

C. Trotabúgv, gjaldssteðgur, tvingsilsskuldsemja, skuldarumskipan, skuldsemja / Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord, gældssanering, akkord

Lb. nr. 444 af 28.08.1984 om konkurs som den er sat i kraft ved A. nr. 183 af 15.03.1989 og ændret ved A. nr. 483 af 18.06.1999 og A. nr. 5 af 12.01.2015.
- B. nr. 174 af 13.04.1978 om tilsyn med konkursboer m.v. som den er sat i kraft ved A. nr. 183 af 15.03.1989
- B. nr. 324 af 15.06.1984 om indgivelse af begæring om gældssanering som den er sat i kraft ved A. nr. 183 af 15.03.1989.
L. nr. 35 af 14.02.1934 angående konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om konkurs.
- A. nr. 250 af 01.09.1934 om konkurs, som er erklæret i Danmark, og som omfatter formue i Finland, Island, Norge eller Sverige som ændret ved A. nr. 271 af 04.10.1935,
- A. nr. 251 af 01.09.1934 om virkningen af konkurs, som er erklæret i finland, Island, Norge eller Sverige som ændret ved A. nr. 272 af 04.10.1935.

D. Notarialskipan / Notarialvæsen

Lb. nr. 555 af 01.11.1984 om rettens pleje som den er sat i kraft ved L. nr. 92 af 23.02.1988 § 14.