Galdandi rættarreglur í Føroyum

EINARÆTTUR, UPPHAVSRÆTTUR OG EINKARRÆTTUR


a

Upphavsrættur og fotografiskar myndir / ophavsret og fotografiskebilleder

b

Einkarættur/Patenter

c

Vørumerki og felagsmerki/varemærker og fællesmærker

d

Mynstur / Mønstre

e

Felagsskrá / Foreningsregister


A. Upphavsrættur og fotografiskar myndir / ophavsret og fotografiskebilleder

Ll. nr. 30 frá 30.04.2015 um upphavsrætt (Upphavsrættarlógin)
- K. nr. 34 frá 13.04.2014 um fylgirættargjald.

B. Einkarættur/Patenter

A. nr.  484 af 21.04.2015 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af patentloven som ændret ved A. nr. 756 af 19.06.2017.
- A. nr. 204 af 26.09.1936 om indrømmelse af fortrinsret ved ansøgning om patent.
- B. nr. 142 af 01.05.1968 om patentankenævnet.
- A. nr. 543 af 23.10.1978 om, at visse bekendtgørelser der udfærdiges af handelsministeren, ikke indføres i lovtidende.
- B. nr. 403 af 08.04.2019 for Færøerne om vederlag for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaveløsning, særlige ekspeditioner, udskrifter m.v.
- B. nr. 405 af 08.04.2019 for Færøerne om patenter
L. nr. 142 af 29.04.1955 om arbejdstageres opfindelser som ændret ved L. nr. 250 af 12.06.1975.

C. Vørumerki og felagsmerki/varemærker og fællesmærker

A. nr. 483 af 20.04.2015 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af varemærkeloven som ændret ved A. nr. 756 af 19.06.2017.
- B. nr. 143 af 25.02.2016 om ikrafttræden for Færøerne af varemærkelovens kapitel 8
L. nr. 342 af 06.06.1991: Fællesmærkelov, som sat i kraft ved A. nr. 331 af 04.05.1994.
- B. nr. 335 af 21.09.1960 om anmeldelse og registrering af varemærker.
- B. nr. 336 af 21.09.1960 om anmeldelse og registrering af fællesmærker.
- B. nr. 337 af 21.09.1960 om varemærkeafgifterm.v.
- B. nr. 338 af 21.09.1960 anmeldelse af varemærker og fællesmærker for erhvervsdrivende m.v. hjemmehørende i visse fremmede stater.
- B. nr. 339 af 21.09.1960 om visse fortrinsrettigheder for anmeldelser om registrering af varemærker som ændret ved B. nr. 24 af 24.01.1962.
- B. nr. 248 af 14.07.1961 om anmeldelser af varemærker og fællesmærker for erhvervsdrivende m.v. hjemmehørende i østrig.
- B. nr. 36 af 12.02.1963 om anmeldelser af varemærker og fællesmærker for erhvervsdrivende m.v. hjemmehørende i Italien.
- B. nr. 145 af 18.04.1963 om anmeldelser af varemærker og fællesmærker for erhvervsdrivende m.v. hjemmehørende i Den Sydafrikanske Repulik.
- B. nr. 319 af 20.08.1963 om anmeldelser af varemærker og fællesmærker for erhvervsdrivende m.v. hjemmehørende i Irland.

D. Mynstur / Mønstre

A. nr. 485 af 21.04.2015 om ikrafttræden for Færøerne af designloven som ændret ved A. nr. 756 af 19.06.2017.
- B. nr. 387 af 20.08.1970 om mønsterafgifter.
- B. nr. 388 af 20.08.1970 om ansøgning og registrering af mønstre.
- B. nr. 411 af 24.09.1970 om mønsterankenævnet.
- B. nr. 415 af 24.09.1970 om forretningsorden for mønsterankenævnet.
- B. nr. 144 af 25.02.2016  om ikrafttræden for Færøerne af designlovens kapitel 10.
- B. nr. 404 af 08.04.2019 for Færøerne om ansøgning og registrering af design
A. nr. 486 af 21.04.2015 om ikrafttræden for Færøerne af lov om brugsmodeller som ændret ved
A. nr. 756 af 19.06.2017.

E. Felagsskrá / Foreningsregister

L. nr. 100 af 31.03.1926 om foreningsregisteret som ændret ved L. nr. 127 af 15.04.1930 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- K. nr. 8 frá 31.01.2012 um Felagsskrá.