Beskrivelse: Galdandi rættarreglur í Føroyum

OGN, HEVD, VEÐ, ÍTØK, TINGLÝSING, TINGLESING, KORT, MATRIKUL


Beskrivelse: a

Ognartøka / Ekspropriation

Beskrivelse: b

Hevd/Hævd

Beskrivelse: c

Veð/Pant

Beskrivelse: d

Lán, leiga / Lån, leje

Beskrivelse: e

Tinglýsing / Tinglysning

Beskrivelse: f

Kortlegging, útskifting og matrikulering / Kortlægning, udskiftning og matrikulering

Beskrivelse: g

Onnur lóggáva / Øvrige lovgivning


A. Ognartøka / Ekspropriation

L. nr. 69 af 07.05.1881 om forpligtelse til jords afgivelse til offentlige veje, havne og landingssteder, samt til offentlige skoler på Færøerne, som senest ændret ved MB. nr. 17 af 20.01.1944 og Ll. nr. 11 frá 13.12.2006.
- K. nr. 3 frá 25.01.2007 um kærunevnd í lendismálum.
L. nr. 68 af 29.03.1893 om afståelse af grund til fyranlæg m.m.
L. nr. 313 af 22.06.1917 om afståelse af grund til anlæg af sporforbindelse fra kulminer til udskibningssteder.
Ll. nr. 90 frá 01.11.1978 um ognartøku av lendi til brennistøðir v.m./om ekspropriation af arealer til forbrændingsanlæg m.v.

B. Hevd/Hævd

N.L. af 15.04.1687 som sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 5-5-3 til 7.

C. Veð/Pant

N.L. af 15.04.1687 som sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 5-7-1, 5-7-4, 5-7-5 og 5-7-7.D. Lán, leiga / Lån, leje

N.L. af 15.04.1687 som sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 5-8-1, 5-8-2, 5-8-4, 5-8-5 og 6-14-6.

E. Tinglýsing / Tinglysning

Ll. nr. 55 frá 16.08.1962 um tinglýsing, sum broytt seinast við Ll. nr. 70 frá 15.05.2014.(Eisini broytt við Ll. nr. 39 frá 05.05.1987, Ll . nr. 59 frá 10.05.2000, Ll. nr. 164 frá 22.12.2005 og Ll. nr. 75 frá 25.05.2009.).
- K. nr. 112 frá 10.11.2000 um at løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tinglýsing (EDV í tinglýsingini) fær gildi
- K. nr. 3 frá 25.01.2007 um kærunevnd í lendismálum.
L. nr. 111 af 31.03.1926 om tinglysning, som ændret ved L. nr. 366 af 28.11.1962 i uddrag. (§ 30 og § 54)
- K. nr. 63 frá 11.12.1962 um tinglýsing, sum broytt seinast við K. nr. 91 frá 28.11.1979´og K. nr. 46 frá 12.05.2010.
L. nr. 81 af 05.05.1905 sigtende til at lette udarbejdelsen af nye skøde- og panteregistre på Færøerne, som ændret ved L. nr. 51 af 26.03.1909.

 

F. Kortlegging, útskifting og matrikulering / Kortlægning, udskiftning og matrikulering

L. nr. 147 af 27.03.1939 om udskiftning, som senest ændret ved Ll. nr. 110 frá 29.06.1995 og Ll. nr. 91 frá 07.06.2020.
- B. nr. 193 af 25.06.1928 Reglement for opmåling ved udskiftning på Færøerne.
- B. nr. 194 af 25.06.1928 Reglement for ansættelse til skattemarker ved udskiftning på Færøerne.
- B. nr. 195 af 25.06.1928 Reglement for jordbonitering ved udskiftning på Færøerne, som ændret ved B. nr. 1 af 25.01.1945.
Ll. nr. 64 frá 11.12.1962 um matrikulering og sundurbýti v.m./om matrikulering og udstykning m.m sum broytt við Ll. nr. 111 frá 13.12.2006 og Ll. nr. 82 frá 25.05.2009.
- K. nr. 3 frá 25.01.2007 um kærunevnd í lendismálum.
- K. nr. 14 frá 11.02.2009 um gjøld eftir matrikullógini.
Ll. nr. 17 frá 06.03.2002 um adressur.
- K. nr. 69 frá 13.10.2004 um adressur sum broytt við K. nr. 40 frá 16.05.2011 og K. nr. 17 frá 21.02.2012.
A. nr. 189 af 12.02.2019 om ikrafttræden for Færøerne af lov om stedbestemt information.

G. Onnur lóggáva / Øvrige lovgivning

N.L. af 15.04.1687, som sat i kraft ved kgl. reskript af 12.05.1688 6-17-5 ( vindikation).
L. nr. 70 af 23.04.1897 angående indførelse af en ny skyldsætning af jordejendomme på Færøerne m.m., som senest ændret ved Ll. nr. 64 frá 11.12.1962.
L. nr. 67 af 14.04.1905 om Adgang til Erhvervelse af Mortifikationsdom paa servitutter m.m.
L. nr. 87 af 31.03.1931 om salg til Thorshavn kommune af embedsgården Ålekær.
Ll. nr. 110 frá 13.12.2006 um kærunevnd í lendismálum sum broytt við Ll. nr. 49 frá 17.05.2011.