Galdandi rættarreglur í Føroyum

ARVUR, SKIFTI, HORVIN


a

Arvur/ Arv

b

Skifti/ Skifte

c

Horvin/ Borteblevne

 


A. Arvur/ Arv

L. nr. 215 af 31.05.1963: Arvelov som den er sat i kraft ved A. nr. 272 af 14.05.1986 og ændret ved A. nr. 582 af 23. juni 2008 og Ll. nr. 78 frá 29.05.2017.
- B. nr. 139 af 23.02.2009 for Færøerne om notarilforretninger.
L. nr. 88 af 30.03.1935 angående konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte.
- B. nr. 348 af 24.06.1976 om ikrafttræden af konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte.

B. Skifti/ Skifte

L. af 06.11.1858 for Færøerne om proklama i boer.
L. nr. 155 af 30.11.1874 om skifte af dødsbo og fællesbo m.v. som senest ændret ved A. nr. 184 af 15.03.1989 og A. nr. 398 af 20.04.2010.
L. nr. 22 af 21.02.1902 vedrørende behandlingen af dødsboer efter brasilianske borgere, der afgå ved døden i Danmark.
L. nr. 119 af 20.04.1926 om tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer som den er sat i kraft ved A. nr. 105 af 04.05.1927.
- B. nr. 94 af 22.03.1933: Instruks for det ved lov nr. 119 af 20. april 1926 anordnede tilsyn med de af eksekutorer behandlede dødsboer, som senest ændret ved B. nr. 342 af 28.06.1982.
Lb. nr. 555 af 01.11.1984 om rettens pleje som den er sat i kraft ved L. nr. 92 af 23.02.1988 § 241, § 654, § 660 - § 665.

C. Horvin/ Borteblevne

L. nr. 397 af 12.07.1946 om borteblevne som den er sat i kraft ved L. nr. 335 af 19.11.1954 og ændret ved A. nr. 398 af 20.04.2010 og Ll. nr. 78 frá 29.05.2017.